Hoppa till innehåll

Det lönar sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt även om du inte kunde bry dig mindre

Utgivningsdatum 6.5.2024 10.50
Pressmeddelande
Jorma, Sanna ja Soile istuvat sohvalla
Jorma och Soile som är bekanta från tv samt Sanna Sotaniemi, sakkunnig inom förmyndarverksamheten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (i mitten) diskuterar upprättandet av en intressebevakningsfullmakt i den nya EVVK-handledningsvideon som finns på finska.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kampanj I egna händer påminner igen om att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Ämbetsverket utvecklar kontinuerligt nya tjänster för att göra det smidigare att uträtta ärenden åt någon annan, eftersom de behövs när vår befolkning åldras. Det går nu lättare och snabbare att ta i bruk en intressebevakningsfullmakt på nätet. Dessutom blir det snart lättare för intressebevakningsfullmäktige att sköta ärenden som gäller fullmaktsgivarens egendom. Har du redan gjort en intressebevakningsfullmakt?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas kampanj I egna händer ökar kännedomen om intressebevakningsfullmakten i maj tillsammans med de bekanta tv-ansiktena Jorma och Soile. Kampanjen uppmuntrar alla myndiga att upprätta en intressebevakningsfullmakt, även om man inte kunde bry sig mindre. EVVK – Ett smart sätt att förbereda sig är kampanjens tema denna vår. Förkortningen EVVK betyder på svenska jag kunde inte bry mig mindre och passar också in på den finska termen edunvalvontavaltakirja som betyder intressebevakningsfullmakt.

– Det här är det tredje och sista året för kampanjen I egna händer. Tack vare kampanjen har intressebevakningsfullmakten fått omfattande synlighet redan under tidigare år. Nu vill vi i synnerhet väcka trettio- och fyrtioåringar att agera, det vill säga att göra en intressebevakningsfullmakt åt sig själv och till exempel hjälpa sina föräldrar att göra det, berättar kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Finlands befolknings åldrande ökar avsevärt behovet av att uträtta ärenden åt någon annan och av intressebevakning under de kommande åren. Man räknar med att över 100 000 finländare kommer att ha förordnad och gällande intressebevakning eller intressebevakningsfullmakt 2030. 

– Vi strävar efter att så många som möjligt som behöver hjälp med att uträtta ärenden får det med hjälp av en intressebevakningsfullmakt.  Sedan år 2022 har fler intressebevakningsfullmakter tagits i bruk än det har förordnats intressebevakningar, berättar ledande sakkunnig Suvi Malinen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

År 2023 fastställdes, det vill säga togs det i bruk över 11 000 intressebevakningsfullmakter och i år förutspås antalet öka. För att jämna ut efterfrågan utvecklas ständigt nya digitala tjänster för att det ska vara lättare och smidigare att uträtta ärenden åt någon annan.

 

Ibruktagandet av en intressebevakningsfullmakt underlättas i och med den nya webblanketten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tog i april i bruk ett nytt sätt att ansöka om fastställande av en intressebevakningsfullmakt. Intressebevakningsfullmäktigen ansöker om fastställande av en intressebevakningsfullmakt när fullmakten behöver tas i bruk, dvs. när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta de ärenden som fullmakten gäller. Med webblanketten får man snabbast sitt ärende vidare, eftersom ansökningarna och bilagorna till dem registreras automatiskt som inkomna. 

– Det här är ett stort framsteg för oss i behandlingen av intressebevakningsfullmakter. Vi önskar att webblanketten blir den primära servicekanalen för intressebevakningsärenden, berättar Malinen.

Eftersom en intressebevakningsfullmakt enligt lagen måste upprättas skriftligen, måste den ursprungliga fullmakten i pappersform ännu lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata antingen per post eller genom att lämna den i serviceställets postlåda eller till själva servicestället. Den ursprungliga fullmakten returneras till sökanden när den har sparats i systemet.


Ansökan kan fortsättningsvis också göras i pappersform.
 

Du kan också uträtta ärenden åt en närstående med Suomi.fi-fullmakter


Vilken myndig person som helst kan ge sin förtroendeperson Suomi.fi-fullmakter. Med hjälp av dem kan man uträtta ärenden åt annan person till exempel på apotek och i flera olika
ärendetjänster såsom MinSkatt och MittKanta. Var och en kan själv bestämma till vem, för vilka ärenden och för vilken tidsperiod hen ger fullmakter.

Suomi.fi-fullmakter kan vara i kraft samtidigt som intressebevakningsfullmakten.

Intressebevakningsfullmäktige kan under maj börja sköta sina fullmaktsgivares ekonomiska ärenden till exempel i Skatteförvaltningens och Traficoms digitala tjänster. De behöver inte längre separata Suomi.fi-fullmakter för att uträtta ärenden, utan rätten att uträtta ärenden kontrolleras i fortsättningen automatiskt med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fortsätter att utveckla de digitala ärendetjänsterna för intressebevakningsfullmäktigen och privata intressebevakare under 2024–2025.   
 

Jorma och Soile funderar på intressebevakningsfullmakten i kampanjen I egna händer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har redan i ett par år fört en kampanj för att öka kännedomen om intressebevakningsfullmakten. I den samhälleliga kampanjen I egna händer deltar redan över 90 partner, från ministerierna till juridiska byråer och lokalföreningar runt om i Finland. Många av dem erbjuder tjänster för att upprätta en intressebevakningsfullmakt.

I år deltar pensionärsparet Jorma och Soile Piipponen från Rovaniemi i kampanjen. De är också bekanta för många yngre från tv-programmet Soffpotatisarna. Sanna Sotaniemi, sakkunnig inom förmyndarverksamhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, hjälper dem att upprätta en intressebevakningsfullmakt i videon som finns på ämbetsverkets YouTube-kanal

– Ibland kan det vara svårt att få tjurskallar som Jorma att göra saker. Det här ärendet borde nog intressera alla. Ödet för Jormas traktor kan också bestämmas om man så önskar. Lyckligtvis fick vi hjälp av Sanna: det är nu lättare att förstå intressebevakningsfullmakten och att göra den färdig, säger Soile.
 

Vad är en intressebevakningsfullmakt? 

 • En intressebevakningsfullmakt är en fullmakt som upprättas på förhand om man i något skede inte själv förmår sköta sina ärenden till exempel på grund av en sjukdom eller en olycka. 
   
 • Den som utfärdat fullmakten, dvs. fullmaktsgivaren, fastställer i intressebevakningsfullmakten sin förtroendeperson, dvs. fullmaktstagaren och de ärenden som denne får sköta. Det kan till exempel vara ärenden som gäller egendom eller hälsa. Man förvarar fullmakten själv eller ger den till fullmaktstagaren för förvaring.
   
 • Fullmaktstagaren ansöker om fastställande av en intressebevakningsfullmakt hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först när fullmaktsgivarens handlingsförmåga har försämrats. Därefter får fullmaktstagaren sköta de ärenden som fullmakten omfattar.
   
 • En intressebevakningsfullmakt är en annan sak än att personen har en intressebevakare som förordnats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten. Fullmakten är smidigare och mer flexibel, medan intressebevakningens verksamhet är mera övervakad.
   
 • Du hittar information om upprättande av intressebevakningsfullmakt i Suomi.fi-guiden. Du får också hjälp av rättshjälpsbyråernas eller bankens sakkunniga. 
   


Läs mer:
Intressebevakningsfullmakt på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbsida
I egna händer -kampanjens webbsida
Suomi.fi-guiden Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt

Ytterligare tilläggsuppgifter: 
Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 029 5535 385 [email protected].

Ledande sakkunnig Suvi Malinen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 029 5539 060 [email protected].