Hoppa till innehåll

Det blir stegvis lättare för intressebevakningsfullmäktige och privata intressebevakare att uträtta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar 2024–2025

Utgivningsdatum 9.4.2024 16.19 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 10.28
Pressmeddelande

Intressebevakningsfullmäktigen kan börja sköta sina fullmaktsgivares ekonomiska ärenden i digitala tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. Reformen möjliggörs av det nya datalagret för intressebevakning, där Suomi.fi-fullmakter på ett tillförlitligt sätt kan kontrollera rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Reformen tas i bruk under maj månad.

De e-tjänster där man uträttar ekonomiska ärenden ska uppdatera sina kundanvisningar. I övrigt förutsätter reformen inga åtgärder av organisationer som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. 

I ett nötskal

Under maj månad kan en intressebevakningsfullmäktig sköta sina fullmaktsgivares ärenden när: 

  • hen har getts i intressebevakningsfullmakten rätt att sköta sin fullmaktsgivares ekonomiska angelägenheter
  • personens rätt att uträtta ärenden inte har begränsats till att gälla till exempel en viss egendomspost
  • intressebevakningsfullmakt inte uttryckligen kräver att två Intressebevakningsfullmäktigen alltid agerar gemensamt för fullmaktsgivares räkning
  • personen har ett eget verktyg för stark autentisering för att uträtta ärenden digitalt, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat
  • e-tjänsten kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i Suomi.fi-fullmakter. 

Intressebevakningsfullmäktig kan sköta ekonomiska ärenden i digitala tjänster

Efter ibruktagandet av reformen kan intressebevakningsfullmäktige sköta sina fullmaktsgivares ekonomiska ärenden till exempel i Skatteförvaltningens och Traficoms digitala tjänster. Då behöver hen ingen separat Suomi.fi-fullmakt för att uträtta ärenden.

"I bästa fall känner klienten inte nödvändigtvis ens till Suomi.fi-fullmakter, utan tjänsten är i bakgrunden för att göra det möjligt att uträtta ärenden tryggt och smidigt på samma sätt som i andra rollbaserade ärenden", berättar ledande sakkunnig Tuuli Krekelä från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Privata intressebevakare får samma möjlighet i slutet av 2024.  Reformen finansieras av Europeiska Unionen.

I många tjänster behöver intressebevakningsfullmäktigen fortfarande en separat fullmakt
Intressebevakningsfullmäktigen kan inte uträtta ärenden på motsvarande sätt i digitala tjänster som ännu inte utnyttjar Suomi.fi-fullmakter. Till exempel banker och försäkringsbolag har sin egen praxis. 

I rådgivningsarbetet ska man instruera klienten att i varje tjänst alltid kontrollera hur hen kan uträtta ärenden där på sin fullmaktsgivares vägnar.

Ändringar i lagstiftningen planeras    

I november 2023 tillsatte justitieministeriet en arbetsgrupp med uppgift att bereda ett förslag till uppdatering av lagstiftningen om intressebevakning och intressebevakningsfullmakt.

Mer information om justitieministeriets projekt

Du kan följa utvecklingen av projektet "Uppdatering av reglerna om representation och fullmakt" på justitieministeriets webbplats.

"Ett av MDB:s mål är att lagstiftningen ska möjliggöra en mer omfattande registrering av intressebevakarnas och intressebevakningsfullmäktiges uppgifter. Detta ökar också möjligheterna för intressebevakningsfullmäktige och privata intressebevakare att sköta fullmaktsgivares och huvudmännens ärenden i digitala tjänster inom ramen för sina befogenheter", konstaterar ledande sakkunnig Suvi Malinen.

När intressebevakarnas och intressebevakningsfullmäktiges uppgifter har registrerats i det nya datalagret för intressebevakning kan Suomi.fi-fullmakter kontrollera rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar på samma sätt som nu i PRS eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas register. Personen kan då sköta sina ärenden smidigt i digitala tjänster utan separat skaffade Suomi.fi-fullmakter.

Intressebevakningsfullmäktigen kan få fler ärenderättigheter tills vidare med Suomi.fi-fullmakter – fullmaktsansökan förutsätter inga digitala användarnamn

En intressebevakningsfullmäktig kan ha rätt att sköta även andra än sin fullmaktsgivares ekonomiska angelägenheter. Om hen till exempel vill uträtta hälsoärenden för sin fullmaktsgivare behöver hen tills vidare antingen en separat Suomi.fi-fullmakt eller någon annan fullmakt som används i tjänsten. 
Med Suomi.fi-fullmakter kan fullmaktsgivaren ge sina förtroendepersoner rätt att uträtta ärenden till exempel i apoteksärenden samt i social- och hälsovårdens digitala tjänster såsom Mina Kanta-sidor. 
Det är möjligt att ge Suomi.fi-fullmakter till exempel med en undertecknad fullmaktsansökan. En fullmaktsgivare behöver alltså inte digitala färdigheter eller användarnamn. Ytterligare information om hur en person som saknar digital kompentens kan ge Suomi.fi-fullmakter finns på adressen Suomi.fi/fullmakter.

Följ med hur projektet framskrider i arbetsområdet för tillstånd

Aktuell information om Digi- och Befolkningsregistercentralens projekt finns i arbetsområdet MyndigheterLänk till en annan webbplats, Öppnas i en ny flik.

Information om digitaliseringen av intressebevakare på intressebevakarnas vägnar den 15 maj kl. 9.00

Vi ordnar ett informationsmöte om projektet för Suomi.fi-maktfullmaktstjänster onsdagen den 15 maj kl. 9.00. Evenemanget hålls på finska.

Anmäl dig för att delta

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle