Hyppää sisältöön

Edunvalvontavaltuutettujen ja yksityisten edunvalvojien asiointi valtuuttajan puolesta helpottuu asteittain vuosina 2024–2025

Julkaisuajankohta 9.4.2024 16.19
Tiedote

Edunvalvontavaltuutettu voi pian ryhtyä hoitamaan valtuuttajansa taloudellisia asioita Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävissä digipalveluissa. Uudistuksen mahdollistaa uusi holhousasioiden rekisteri, josta Suomi.fi-valtuudet voi luotettavasti tarkistaa puolesta-asiointioikeuden. Rekisteri otetaan käyttöön toukokuun aikana.

Niiden asiointipalveluiden, joissa asioidaan henkilön puolesta taloudellisissa asioissa, tulee tältä osin päivittää asiakasohjeistuksensa. Muuten uudistus ei edellytä Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäviltä organisaatioilta toimenpiteitä.

Pähkinänkuoressa: 

Edunvalvontavaltuutettu voi hoitaa valtuuttajansa asioita, kun: 

  • hänelle on annettu edunvalvontavaltakirjassa oikeus hoitaa valtuuttajansa taloudellisia asioita
  • hänen asiointioikeuksiaan ei ole rajoitettu koskemaan esimerkiksi tiettyä omaisuuserää kuten perintömökkiä
  • edunvalvontavaltakirjassa ei erikseen edellytetä sitä, että valtuuttajan puolesta asioi aina kaksi edunvalvontavaltuutettua yhdessä
  • hänellä on digiasiointia varten oma vahvan tunnistautumisen väline kuten verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne
  • asiointipalvelu tarkastaa puolesta-asiointioikeuden Suomi.fi-valtuuksista. 

Edunvalvontavaltuutettu voi hoitaa valtuuttajansa taloudellisia asioita digipalveluissa ilman erillisiä Suomi.fi-valtuuksia

Holhoustoimen rekisterin käyttöönoton jälkeen edunvalvontavaltuutetut voivat hoitaa valtuuttajansa taloudellisia asioita esimerkiksi Verohallinnon ja Traficomin digipalveluissa. He eivät tällöin tarvitse asiointiin erillistä Suomi.fi-valtuutta.

– Parhaassa tapauksessa asiakas ei välttämättä edes tiedä Suomi.fi-valtuuksista. Palvelu mahdollistaa taustalla turvallisen ja sujuvan asioinnin, kertoo johtava asiantuntija Tuuli Krekelä Digi- ja väestötietojärjestelmästä. 

Edunvalvontavaltuutetut asioivat siis jatkossa samalla tavalla roolipohjaisesti kuten esimerkiksi toimitusjohtajat, lasten huoltajat ja yhdistysten puheenjohtajat, joiden oikeus puolesta-asiointiin tarkastetaan PRH:n ja Digi- ja väestötietoviraston rekistereistä. 

Yksityiset edunvalvojat saavat saman mahdollisuuden loppuvuodesta 2024. Uudistushanke on Euroopan Unionin rahoittama.

Monissa palveluissa edunvalvontavaltuutettu tarvitsee yhä erillisen valtuuden

Edunvalvontavaltuutettu ei voi asioida vastaavalla tavalla sellaisissa digipalveluissa, jotka eivät vielä hyödynnä Suomi.fi-valtuuksia. Esimerkiksi pankeilla ja vakuutusyhtiöillä on omat käytäntönsä puolesta-asioinnin mahdollistamiseen. 

Neuvontatyössä asiakasta tulee ohjeistaa tarkastamaan aina kustakin palvelusta, miten hän voi asioida siellä valtuuttajansa puolesta.

Työryhmä valmistelee muutoksia edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevaan lainsäädäntöön

Oikeusministeriö on marraskuussa 2023 asettanut työryhmän, joka tehtävänä on valmistella ehdotus edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaistamiseksi.

Lisätietoa oikeusministeriön hankkeesta

Edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan sääntelyn ajantasaistaminen -hankkeen etenemistä voi seurata oikeusministeriön sivuilla.

– Yhtenä DVV:n tavoitteena on, että lainsäädäntö mahdollistaisi edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen tehtävien rekisteröinnin nykyistä kattavammin. Tämä lisäisi myös edunvalvontavaltuutettujen ja yksityisten edunvalvojien mahdollisuuksia hoitaa päämiesten ja valtuuttajien asioita digipalveluissa toimivaltansa puitteissa, toteaa johtava asiantuntija Suvi Malinen.

Kun edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen tehtävät on rekisteröity uuteen holhousasioiden rekisteriin, Suomi.fi-valtuudet voi hyödyntää sitä puolesta-asiointioikeuden tarkastamisessa. Tällöin edunvalvontavaltuutettu ja yksityinen edunvalvoja voivat asioida sujuvasti roolinsa ja toimivaltansa mukaisesti kaikissa Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävissä asiointipalveluissa.

Edunvalvontavaltuutettu voi saada lisää asiointioikeuksia toistaiseksi Suomi.fi-valtuuksilla – valtuushakemus ei edellytä digitunnuksia

Edunvalvontavaltuutetulla voi olla oikeus hoitaa muitakin kuin valtuuttajansa taloudellisia asioita. Jos hän haluaa asioida esimerkiksi valtuuttajansa terveysasioissa, hän tarvitsee toistaiseksi joko erillisen Suomi.fi-valtuuden tai muun palvelussa käytössä olevan valtakirjan. 

Valtuuttaja voi Suomi.fi-valtuuksilla antaa luottohenkilöilleen asiointioikeuden esimerkiksi apteekkiasiointiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluihin kuten OmaKantaan. 
Suomi.fi-valtuuden antaminen on mahdollista esimerkiksi allekirjoitetulla valtuushakemuksella. Valtuuttaja ei siis tarvitse digitaitoja tai -tunnuksia. Lisätietoa siitä, miten digitaidoton henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuuksia löytyy osoitteesta www.suomi.fi/fi/avustettu-valtuuttaminen.

Seuraa hankkeen etenemistä Valtuuksien työtilassa

Ajankohtaista tietoa Digi- ja väestötietoviraston hankkeesta löydät Valtuuksien työtilasta.

Info edunvalvontavaltuutettujen digiasioinnista valtuuttajansa puolesta 15.5. klo 9

Järjestämme hankkeesta infon Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäville asiointipalveluille ke 15.5. klo. Ilmoittaudu mukaan 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle