Hoppa till innehåll

Behöver du ord i ditt arbete? – Känner du till verktyget Ordlistor?

Utgivningsdatum 28.8.2023 11.13 | Publicerad på svenska 28.8.2023 kl. 11.16
Pressmeddelande

Verktyget Ordlistor sammanställer olika organisationers färdiga definitioner av begrepp och termer som andra organisationer kan utnyttja. Den nya versionen, som publicerades på våren gör det nu möjligt att ladda ner och redigera uppgifter i Excel. Man har också utvecklat tjänstens tillgänglighet och redigeringsfunktioner. 

Med hjälp av verktyget Ordlistor strävar man efter att beskriva och specificera begrepp så exakt att dessa är både begripliga och maskinläsbara. Den lämpar sig för personer i olika organisationer som utnyttjar färdigt definierade begrepp eller vars arbetsbeskrivning innehåller deras definiering. 

Målet är att underlätta tjänsternas utveckling och informationsgången mellan olika system 

Ordlistorna är en del av Interoperabilitetsplattformen, där det också finns gemensamma kodsystem och datamodeller. Interoperabilitetsmetoden som ligger bakom plattformen stöder de datadefinitioner och metadata som behövs i bakgrunden av olika organisationers digitala tjänster och dataflöden, så att informationens betydelse förblir enhetlig när den rör sig mellan olika system. 

–  Man behöver alltså inte uppfinna krutet på nytt om det redan finns färdiga beskrivningar som någon annan gjort tidigare på plattformen. Ett mål är att påskynda utvecklingen av datasystemen: när uppgifterna kan laddas ner direkt från Interoperabilitetsplattformen i maskinläsbar form minskar utvecklarnas manuella arbete och det blir färre tangentfel och andra fel, berättar ledande sakkunnig Riitta Alkula.

Interoperabla digitala tjänster skapar ett smidigare digitalt samhälle. 

Den nya versionen är lättare att använda

Den nya versionen som publicerades under våren innehåller många egenskaper som förbättrar användarvänligheten. 

  • I nya versionen kan man spara ordlistan från verktyget lokalt på egna arbetsstationen i Excel-format. Begrepp kan läggas till, redigeras och laddas ner i Excel. Begreppen kan fortfarande också redigeras direkt i webbläsaren. 
  • Verktygets språkutbud har utvidgats till att omfatta hela IETF-språkkodssystemet i stället för finska, svenska och engelska. 
  • Verktygets tillgänglighet har utvecklats.
  • Termernas ordning i verktyget har förtydligats. 

Blev du intresserad? 

På webbplatsen Ordlistor, som är öppen för alla, kan var och en själv söka och bläddra bland ordlistor samt terminologiska definitioner av begrepp och termer. 

Organisationen kan som utgivare använda verktyget Ordlistor för att upprätthålla ordlistor, definiera begrepp, definiera begreppsrelationer och föreslå nya begrepp som lämpar sig för den offentliga förvaltningen.  

I slutet av året kommer en funktionalitet att införas i verktyget som visualiserar ordlistor och förhållandet mellan begrepp.

Ordlistornas utgivare ska be Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om användningstillstånd till plattformens verktyg och förbinda sig att följa användarvillkoren. Ansökan om användningstillstånd skickas till MDB på adressen [email protected]. (Se anvisningar i interoperabilitetsplattformens offentliga dokumentation.) Organisationen som publicerar ordlistan ska i detta skede också utse en huvudanvändare som sörjer för den egna organisationens användarrättigheter.

Tilläggsuppgifter: 

•    Interoperabilitetsplattform i Suomidigi (på finska) 
•    Välkommen att använda verktyget Ordlistor! Terminfo 1/2023 (på finska)
 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle yhteentoimivuus