Hoppa till innehåll

AuroraAI-startpaketet har offentliggjorts – ansök om att bli pilot i servicenätet som tillämpar artificiell intelligens

17.5.2021 8.49 | Publicerad på svenska 28.5.2021 kl. 16.17
Pressmeddelande

Startpaketet för anslutning till AuroraAI-nätet har offentliggjorts. I startpaketet framgår vad AuroraAI-nätet är, hur det tillämpar artificiell intelligens och hur man kan ansluta sig till nätet. I paketet förklaras också hur nätet använder sig av Servicedatalagret och Interoperabilitetsplattformen.

AuroraAI-nätet förbättrar mötet mellan service och kund med hjälp av artificiell intelligens

Det nationella artificiella intelligensprogrammet AuroraAI är ett program som initierats av finansministeriet, med syftet att med hjälp av artificiell intelligens underlätta tillgången till service i rätt tid och personifierat. I programmet ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för genomförandet och upprätthållandet av AuroraAI-nätets kärnkomponenter.

AuroraAI-nätet sammanför olika aktörers tjänster. I AuroraAI-nätverket kan både statliga ämbetsverk och kommuner samt olika företag och föreningar erbjuda sina tjänster. I framtiden erbjuder AuroraAI-nätet en intelligent distributionskanal för olika organisationers service samt deras ömsesidiga växelverkan. Nätet tas stegvis i bruk före utgången av år 2022.

Målet är att det ska vara ännu lättare för kunden att hitta den service som behövs. Kunden får rekommendationer på service som passar i olika livssituationer med hjälp av en rekommendationsmotor. Lösningen som styrs av artificiell intelligens använder sig av den information som användaren gett och plockar bland de tjänster som anslutits till AuroraAI-nätet ut de bästa tjänsterna för situationen. Kunden behöver alltså inte veta vem som producerar tjänsten eller ens att en viss tjänst existerar. Det räcker att kunden uppger nödvändig bakgrundsinformation om sig själv och sin situation för att lämpliga tjänster ska kunna rekommenderas för situationen.

Nu letar man efter pilottjänster till nätet

AuroraAI-nätet utvecklas som bäst och under åren 2021-2022 ansluter man pilottjänster till nätet. I det här skedet är behörighetsprocessen att själv ansluta sig till nätet inte i bruk, utan anslutningen sker i enlighet med pilotprocessen.

Olika sätt att ansluta sig till AuroraAI-nätet finns presenterade i startpaketet. I pilotprocessen går man ännu igenom de olika alternativen och preciserar dem med pilotorganisationen. Tillsammans utreder man också AuroraAI-nätets fördelar för servicen och planerar hur servicen ska anslutas till AuroraAI-nätet.

Därefter kommer man överens om tekniska förändringar, arbetsfördelningen och tidtabellen. De nödvändiga förändringarna sker i samarbete mellan pilotservicen och AuroraAI-sakkunniga. När genomförandet är klart kartläggs ännu fördelarna med AuroraAI.

Om din organisation är intresserad av att ansluta sig som pilot till AuroraAI-nätet i dess uppbyggnadsskede, ta kontakt med Elina Ovaskainen ([email protected]). Det kommer att finnas en möjlighet att söka bidrag för att underlätta anslutningen till nätet. Ytterligare information och anvisningar för hur man ansöker om bidrag publiceras i startpaketet för anslutning till AuroraAI-nätet under maj månad 2021.

Tillägg 10.6.2021:

Man kan ansöka om ekonomiskt stöd för att ansluta sig till nätverket från finansministeriet hösten 2021. Den 16-18 juni ordnades tre infomöten för  ansökan om finansiering.
Läs mer i finansministeriets meddelande (på finska).

Länkar

Startpaketet för att ansluta sig till AuroraAI-nätet (på finska)

Ytterligare information om AuroraAI-programmet på finansministeriets webbplats

Ytterligare information

  • Ytterligare information om AuroraAI-nätets utvecklingsprojekt: Tuire Vuolasvirta, utvecklingschef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn. 0295 535 355
  • Anslutning till nätet som pilot: Elina Ovaskainen, [email protected]
  • Övriga förfrågningar om startpaketet för anslutning till AuroraAI-nätet: [email protected]
Hankkeet