Hyppää sisältöön

AuroraAI-aloituspaketti on julkaistu – hae pilotiksi tekoälyä hyödyntävään palveluverkkoon

17.5.2021 8.49
Tiedote

AuroraAI-verkkoon liittymisen aloituspaketti on julkaistu. Aloituspaketista selviää, mikä AuroraAI-verkko on, miten se hyödyntää tekoälyä ja miten verkkoon voi liittyä. Paketissa kerrotaan myös, miten verkko käyttää Palvelutietovarantoa ja Yhteentoimivuusalustaa.

AuroraAI-verkko parantaa palveluiden ja asiakkaiden kohtaamista tekoälyn avulla

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI on valtiovarainministeriön käynnistämä ohjelma, jonka tavoitteena on tekoälyn avulla helpottaa palveluiden saamista oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa. Digi- ja väestötietovirasto vastuulla ohjelmassa on AuroraAI-verkon ydinkomponenttien toteutus ja ylläpito.

AuroraAI-verkko kytkee yhteen eri toimijoiden tuottamat palvelut. AuroraAI-verkossa palveluitaan voivat tarjota niin valtion virastot ja kunnat kuin erilaiset yritykset ja yhdistyksetkin. Tulevaisuudessa AuroraAI-verkko tarjoaa älykkään jakelukanavan eri organisaatioiden palveluille sekä niiden väliselle vuorovaikutukselle. Verkko otetaan käyttöön asteittain vuoden 2022 loppuun mennessä.

Tavoitteena on, että asiakkaan on entistä helpompaa löytää tarvitsemansa palvelut. Asiakas saa suosituksia omaan elämäntilanteeseensa sopivista palveluista suosittelumoottorin avulla. Tekoälyavusteinen ratkaisu hyödyntää käyttäjän antamia tietoja ja poimii AuroraAI-verkkoon liitettyjen palvelujen joukosta tilanteeseen parhaiten sopivat palvelut. Asiakkaan ei siis tarvitse tietää, kuka palvelun tuottaa tai edes että tietty palvelu on olemassa. Riittää, että hän kertoo tarvittavat taustatiedot itsestään ja tilanteestaan, jotta hänelle voidaan suositella tilanteeseen sopivia palveluita.

Verkkoon etsitään nyt pilottipalveluita

AuroraAI-verkkoa kehitetään parhaillaan, ja vuosien 2021-2022 aikana verkkoon liitetään pilottipalveluita. Verkkoon liittymisen käyttölupaprosessi itsepalveluna ei vielä tässä vaiheessa ole käytössä, vaan verkkoon voi liittyä pilottiprosessin mukaisesti.

Erilaiset tavat liittyä AuroraAI-verkkoon on esitelty aloituspaketissa. Pilottiprosessissa eri vaihtoehdot käydään vielä läpi ja tarkennetaan pilottiorganisaation kanssa. Yhdessä myös tunnistetaan, mitä hyötyä AuroraAI-verkosta on palvelulle ja suunnitellaan, miten palvelu kannattaa liittää AuroraAI-verkkoon.

Tämän jälkeen sovitaan teknisistä muutoksista, työnjaosta ja aikataulusta. Tarvittavat muutokset toteutetaan pilottipalvelun ja AuroraAI-asiantuntijoiden yhteistyönä. Kun toteutus on tehty, kartoitetaan vielä AuroraAI:sta saatavia hyötyjä.

Jos organisaatiosi on kiinnostunut liittymään rakentumassa olevaan AuroraAI-verkkoon pilottina, ota yhteyttä Elina Ovaskaiseen ([email protected]). Verkkoon liittymistä helpottamaan on tulossa mahdollisuus hakea avustusta. Lisätiedot ja avustuksen hakuohjeet julkaistaan AuroraAI-verkkoon liittymisen aloituspaketissa toukokuun 2021 aikana.

Rahallista tukea liittymiseen haettavissa syksyllä 2021 

AuroraAI-verkkoon liittymiseen voi hakea rahallista tukea valtiovarainministeriöltä syksyllä 2021.

Lue lisää: Valtiovarainministeriön rahoitushaku AuroraAI-verkkoon liittyville palveluille

Valtiovarainministeriö järjestää kolme infotilaisuutta rahoituksen hakemisesta 16.-18.6.2021. Lue lisää valtiovarainministeriön tiedotteesta.

Linkit

AuroraAI-verkkoon liittymisen aloituspaketti

Lisätietoa AuroraAI-ohjelmasta valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Lisätiedot

  • Lisätiedot AuroraAI-verkon kehityshankkeesta: Tuire Vuolasvirta, kehityspäällikkö, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 355
  • Verkkoon liittyminen pilottina: Elina Ovaskainen, [email protected]
  • Muut tiedustelut AuroraAI-verkkoon liittymisen aloituspaketista: [email protected]

Päivitys 31.5.2021: linkki valtiovarainministeriön infotilaisuuksiin lisätty
Päivitys 16.6.2021: linkki valtionvarainministeriön rahoitushakuun lisätty

Hankkeet