Hoppa till innehåll

Är Norden en föregångare när det gäller interoperabilitet? Seminariet går igenom den nuvarande mobiliteten för studie-, hälso- och låguppgifter mellan de nordiska och baltiska länderna

Utgivningsdatum 22.11.2021 8.46 | Publicerad på svenska 23.11.2021 kl. 13.06
Pressmeddelande

De nordiska och de baltiska länderna anses i många avseenden vara ledande digitaliseringsländer. Människorna rör sig även mycket över landsgränserna bland annat på grund av studier och arbete. I dessa situationer underlättas vardagen om de centrala uppgifterna förmedlas mellan myndigheterna i länderna. Sådana uppgifter är till exempel uppgifter om studieprestationer, hälsouppgifter och läkemedelsordinationer. Det är också viktigt att man kan hitta information om lagstiftningen i ett annat land för att kunna vara aktiv i landet.

Förverkligas informationens rörlighet mellan länderna?

Hur förverkligas informationsflödet mellan de nordiska och baltiska länderna? Detta har nu kartlagts som en del av projektet "Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering" under ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. 

Målet med projektet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i Norden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som lotsar projektet ordnar den 30 november 2021 ett seminarium där en utredning av nuläget publiceras. I utredningen har man kartlagt hur uppgifter om studieprestationer och hälsouppgifter för närvarande rör sig mellan de nordiska länderna och de baltiska länderna och vilka de viktigaste hindren är för att informationen smidigare ska kunna överföras mellan myndigheterna i olika länder. Dessutom granskar utredningen lagstiftningens tillgänglighet och hinder i olika länder.

Är vi alltså föregångare i Norden när det gäller informationens mobilitet och interoperabilitet? Kom och lyssna på resultaten från kartläggningen om nuläget i webbinariet!

Seminariet som går igenom resultaten av kartläggningen om nuläget kan ses som en direktsändning den 30 november 2021 kl. 14–15 på adressen https://www.mediaserver.fi/live/crossbordermobility.

Evenemanget är öppet för alla och förutsätter ingen förhandsanmälan.

Vad handlar projektet om?

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. I början av året inleddes projektet ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering” som anknyter till ordförandeskapet. Målet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i Norden. Inom projektet skapas en verksamhetsmodell och god praxis för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet. Projektet pågår i tre år och utförs 2021–2023.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en central roll i genomförandet av projektet. Ämbetsverket leder genomförandet av projektet under ordförandeskapsperioden och koordinerar arbetet i projektets arbetsgrupper. I början av projektet utarbetas en utredning om nuläget i den gränsöverskridande vardagen. Projektets huvudsakliga resultat är en gemensam verksamhetsmodell för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet.
Finansministeriet äger projektet och styr dess genomförande. SHM:s, UKM:s och JM:s förvaltningsområden deltar också i genomförandet.