Hyppää sisältöön

Onko Pohjola tiedon yhteentoimivuuden edelläkävijä? Seminaari avaa opintosuoritus- ja terveystietojen liikkuvuuden nykytilaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä

Julkaisuajankohta 22.11.2021 8.46
Tiedote

Pohjoismaita ja Baltian maita pidetään useissa asioissa digitalisaation kärkimaina. Myös ihmiset liikkuvat paljon maiden rajojen yli mm. opiskelun ja työn perässä. Näissä tilanteissa arkea helpottaa, jos keskeiset tiedot liikkuvat maiden viranomaisten välillä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi opintosuoritustiedot, terveystiedot ja lääkemääräyksiä koskevat tiedot. Myös toisen maan lainsäädäntöön liittyvien tietojen löydettävyys on tärkeää, jotta maassa voi toimia.

Toteutuuko tietojen liikkuvuus maiden välillä?

Kuinka tietojen liikkuvuus toteutuu Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä? Tätä asiaa on nyt kartoitettu osana Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuskauden ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla” -hanketta. 

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää arkea ja liikkumista edistämällä viranomaisten välistä tiedon vaihtoa Pohjoismaissa.

Hanketta luotsaava Digi- ja väestötietovirasto järjestää 30.11.2021 seminaarin, jossa julkaistaan hankkeen laatima nykytilaselvitys. Selvityksessä on kartoitettu, kuinka opintosuorituksiin ja terveystietoihin liittyvät tiedot liikkuvat tällä hetkellä Pohjoismaiden ja Baltian maiden välillä ja mitkä ovat keskeisimmät esteet tietojen sujuvammalle liikkumiselle eri maiden viranomaisten välillä. Lisäksi selvitys tarkastelee lainsäädännön löydettävyyttä ja löydettävyyden esteitä eri maissa.
Olemmeko siis Pohjolassa edelläkävijöitä tietojen liikkuvuudessa ja yhteentoimivuudessa? Tule kuulemaan nykytilakartoituksen tuloksia webinaariin!

Nykytilakartoituksen tuloksia avaava seminaari on katsottavissa suorana lähetyksenä 30.11.2021 klo 14-15 osoitteessa https://www.mediaserver.fi/live/crossbordermobility.

Tilaisuus on avoin kaikille eikä edellytä ennakkoilmoittautumista.

Mistä hankkeessa on kyse?

Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. Vuoden alussa on käynnistynyt puheenjohtajuuteen liittyvä ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla” -hanke. Sen tavoitteena on sujuvoittaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää arkea ja liikkumista edistämällä viranomaisten välistä tiedon vaihtoa Pohjoismaissa. Hankkeessa luodaan toimintamalli ja hyviä käytänteitä rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi. Hanke on kestoltaan kolme vuotta ja ajoittuu vuosille 2021-2023.

Digi- ja väestötietovirastolla on keskeinen rooli hankkeen toteutuksessa. Virasto vetää puheenjohtajuuskauden hankkeen toteutusta ja koordinoi hankkeen työryhmien työskentelyä. Hankkeen aluksi laaditaan selvitys ihmisten rajat ylittävän arjen nykytilasta. Hankkeen päätuotos on yhteinen toimintamalli rajat ylittävän tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi.

Valtiovarainministeriö omistaa hankkeen ja ohjaa sen toteutusta. Mukana toteutuksessa ovat myös STM:n, OKM:n ja OM:n hallinnonalat.