Hoppa till innehåll

Identifieringstjänsten för utländska medborgare tas i bruk i juni - Tjänsten ersätter identifieringstjänsten Katso för denna användargrupp

Utgivningsdatum 11.6.2020 11.47 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 15.03
Pressmeddelande

Identifieringstjänsten för utländska medborgare togs i bruk den 11 juni.

Vem är identifieringstjänsten avsedd för? 

Autentisering med identifieringstjänsten Finnish Authenticator är endast avsedd för utländska personer och personer som representerar en utländsk organisation och inte har en finländsk personbeteckning och som använder Katso-identifiering för tillfället, men som ska sluta använda Katso före utgången av detta år. Tjänsten ersätter identifieringstjänsten Katso för denna användargrupp. Katso-koderna överförs inte automatiskt till identifieringstjänsten Finnish Authenticator.

Programmet kan endast användas för att logga in i e-tjänsten om e-tjänsten har möjliggjort detta i sin tjänst och tagit i bruk Finnish Authenticator som en del av Suomi.fi-identifikationen. 

Hur används identifieringstjänsten?

I identifieringstjänsten Finnish Authenticator registrerar en utlänning utlänningens identifikation (UID) åt sig själv och verifierar sin identitet med hjälp av Finnish Authenticator-appen. I samband med den första identifieringen fotograferar användaren sitt pass eller nationella identitetsbevis samt tar en bild av sig själv. Identifieringstjänsten bekräftar identiteten om personhandlingens uppgifter och bild motsvarar varandra.

Efter registreringen och ibruktagandet av appen kan utlänningen logga in i e-tjänsten med användarnamn, lösenord och appens PIN-kod.

Identifieringen genomförs i samband med Suomi.fi-identifikationen. Identifieringstjänsten Finnish Authenticator är inte en tjänst för stark autentisering, men med hjälp av applikationen kan användaren styrka sin identitet när han eller hon loggar in i e-tjänsten.Den som representerar ett utländskt företag ska också ansöka om de Suomi.fi-fullmakter som behövs för att kunna uträtta ärenden i olika e-tjänster

Mer information om identifieringstjänsten för utlänningar i Suomi.fi-webbtjänsten.

Konsekvenser för e-tjänsterna

Den nya identifieringstjänsten Finnish Authenticator kräver att en ny identifikationsuppgift tas i bruk i systemen.

suomi.fi suomi.fi-fullmakter