Tillståndstjänstens tillgänglighet

I detta utlåtande beskriver vi hur Förmyndarverksamhetens tillståndstjänst
uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på sidan Förmyndarverksamhetens tillståndstjänst.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Den här sidan kommer att uppdateras under september.

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga:

  • There are some inaccurate link texts in the online service. (WCAG 2.4.4)
  • Some of the colour contrasts do not meet the minimum contrast requirement. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Focus order is inconsistent. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
  • The online service is not fully responsive when resizing the content. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • The time limit is not announced via assistive technologies and is not controllable by the user. (WCAG 2.2.1)
  • Keyboard access is inconsistent in certain form elements. (WCAG 2.1.1)
  • Focus is not visible in certain user interface elements. (WCAG 2.4.7)
  • There are some user interface elements which cannot be programmatically determined. The sections of the form are not announced correctly via assistive technologies. There is no confirmation via assistive technologies when an attachment is removed. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2021, när kommer vi att förnya tjänsten.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Webbplatsen är publicerad vecka 47 år 2019.
Detta utlåtande har upprättats 21.9.2020.
Detta utlåtande uppdaterades senast 21.9.2020.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Tillgänglighetskrav-webbsidor