Lupapalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Holhoustoimen lupapalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettava palvelu on?

Verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Voit antaa palautetta Holhoustoimen lupapalvelussa palautelomakkeen kautta.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero (vaihde) 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava. 

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
  • Verkkopalvelun sisällön ymmärrettävyys ja toiminnallisuus kärsivät, kun sisältöä suurennetaan. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)
  • Näppäimistökäyttö ei toimi johdonmukaisesti kaikissa lomake-elementeissä. (WCAG 2.1.1)
  • Kohdistin ei erotu tietyissä käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 2.4.7)
  • Kaikki käyttöliittymäelementit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Lomakkeen osioita ei tulkita oikein apuvälineteknologioiden välityksellä. Liitetiedostojen poistamisesta ei tule vahvistusta apuvälineteknologioiden välityksellä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3) 

Palvelu uudistetaan vuonna 2021 ja tässä kirjatut puutteet korjataan samalla.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.

Verkkopalvelu on julkaistu viikolla 47 vuonna 2019.
Tämä seloste on laadittu 21.9.2020.
Selostetta on päivitetty viimeksi 21.9.2020.
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto