Suomi.fi-kvalitetsverktyg – webbtjänstens tillgänglighet

I detta tillgänglighetsutlåtande redogörs det för hur man i webbtjänsten Kvalitetsverktyg följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i dess tillgänglighet och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för denna webbtjänst. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi tar hänsyn till tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster.

Hur tillgängliga är sidorna?

Denna mobilapplikation uppfyller delvis tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivå (WCAG-kriterierna 2.1). Webbtjänsten innehåller brister i tillgängligheten som beskrivs närmare nedan.

Märkte du brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att ständigt förbättra i mobilappens tillgänglighet. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan ber vi dig informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

Du kan kontakta oss per e-post på adressen saavutettavuus(at)dvv.fi.

Övervakning av tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar verkställandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls på två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats hittar du detaljerad information om hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland Enheten för tillgänglighetstillsyn www.saavutettavuusvaatimukset.fi saavutettavuus(at)avi.fi telefonnummer växel 0295 016 000

Närmare information om den tekniska tillgängligheten

Webbtjänsten är ännu inte tillgänglig till alla delar.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

  • I webbtjänsten har man endast använt färg för att kommunicera betydelse. (WCAG 1.4.1)
  • I webbtjänsten har man använt färgkombinationer som inte har tillräcklig kontrast. (WCAG 1.4.11)
  • Webbtjänsten anpassas inte helt vid förstoring. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Tidsbegränsningen i webbtjänsten meddelas inte via hjälpmedelsteknologierna och tidsbegränsningarna kan inte kontrolleras. (WCAG 2.2.1)
  • I webbtjänsten finns ingen länk som tar användaren förbi upprepade delar. (WCAG 2.4.1)
  • I webbtjänsten finns inga alternativa sätt att lokalisera önskat innehåll. (WCAG 2.4.5)
  • Webbtjänstens huvudspråk och språket i termerna på olika språk har inte angetts på lämpligt sätt. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
  • Elementen i användargränssnittet har inte genomförts på ett sätt som är programmässigt förståeliga. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Man strävar efter att korrigera de brister som räknas upp nedan under år 2022.

Hur har vi testat tillgängligheten?

Observationerna i detta tillgänglighetsutlåtande grundar sig på en bedömning som gjorts av en tredje part om huruvida mobilapplikationen uppfyller kraven i lagen.

Webbtjänsten har publicerats den 20 oktober 2021.
Denna beskrivning har utarbetats 09.12.2021.
Beskrivningen har senast uppdaterats 28.01.2022.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Webbplatsen Tillgänglighetskrav