Hoppa till innehåll

Striktare regler för utfärdande av tillfälliga certifikatkort från och med 1.3. - Detta meddelande kan kräva åtgärder av er organisation

Utgivningsdatum 31.1.2020 16.01 | Publicerad på svenska 31.1.2020 kl. 16.04
Pressmeddelande

Från och med 1.3.2020 tas i bruk striktare regler för utfärdande av tillfälliga certifikatkort för sote-kort och organisationskort. Orsaken till ändringarna är lagstiftningens krav på informationssäkerhet.

1) Personen måste ha ett i kraft varande certifikatkort innan man kan utfärda ett tillfälligt kort åt honom eller henne

Från och med 1.3 kan ett tillfälligt certifikatkort utfärdas endast åt en person, som har ett i kraft varande sote-kort eller organisationskort. I praktiken betyder det här, att kortet måste i Vartti vara i Luovutettu-tillståndet. Om kortet är i något annat tillstånd än Luovutettu, kan man inte utfärda tillfälligt certifikatkort åt personen i fråga.

2) I fortsättningen kan en person endast ha ett i kraft varande tillfälligt certifikatkort

I fortsättningen kan en och samma person ha endast ett tillfälligt certifikatkort i kraft per egentligt certifikatkort. Om personen redan har ett i kraft varande tillfälligt certifikatkort, är det inte möjligt att utfärda ett nytt i Vartti. Det eventuella i kraft varande tillfälliga certifikatkortet måste returneras och stängas innan ett nytt tillfälligt certifikatkort kan utfärdas.

I de fallen, då samma person har två i kraft varande certifikatkort (t.ex. ett yrkeskort och ett organisationskort), kan tillfälliga certifikatkort utfärdas skilt till båda korten.

Nuvarande tillfälliga certifikatkort är normalt i kraft

Ändringen påverkar inte de nuvarande tillfälligt certifikatkortens giltighetstid eller funktion. Tillfälliga certifikatkört utfärdade före 1.3.2020 är alltså normalt i kraft.

Annat aktuellt: Kortinnehavarna får i fortsättningen e-postnotiser om nya korthändelser

Under år 2020 tas i bruk automatiska e-postnotiser. Vartti skickar en e-postnotis åt kortinnehavaren vid kortrelaterade händelser, som till exempel notis om utfärdat tillfälligt certifikatkort, notis om beställt egentligt certifikatkort och notis om kortets föråldrande. Dessa har ingen inverkan på registrerarens arbete.

Tilläggsinformation: [email protected]

Tiedote - Organisaatioasiakkaat