Hoppa till innehåll

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen: Regionala samordnandet av digitalt stöd utvidgas

Utgivningsdatum 29.5.2019 11.42
Pressmeddelande

Det är i och med digitaliseringsutvecklingen viktigt att förbättra medborgarnas digitala kompetens och göra det möjligt att självständigt uträtta ärenden med hjälp av digitala tjänster och att delta i samhällets olika funktioner på ett jämlikt sätt. Ansökan om statsunderstöd som inleds inom kort gör det möjligt att utvidga det regionala samordnandet av det digitala stödet till att täcka hela landet.

Det regionala samordnandet för digitalt stöd har sedan hösten 2018 testats i ett pilotprojekt i fem olika landskap. Erfarenheterna visar att de regionala skillnaderna är stora. De som behöver stöd får dessutom endast sporadiskt information om befintligt stöd.

Det är viktigt att det digitala stödet utvidgas till att täcka hela landet så att stöd finns tillgängligt på ett täckande och likvärdigt sätt. Den regionala samordnaren har som uppgift att kartlägga det regionala behovet och utbudet av digitalt stöd, att bilda ett nätverk för digitalt stöd i syfte att utveckla tillgången och utbudet av digitalt stöd tillsammans med olika regionala aktörer, att utveckla kännedomen om digitalt stöd och att kommunicera om landskapets digitala stöd till dem som behöver det. 

Ansökan om statsunderstöd inleds i augusti  

Utvidgandet av den regionala samordningen inleds med att ansökan om statsunderstöd utlyses. Alla landskapsförbund, inklusive Åland, erbjuds möjlighet att söka statsunderstöd för regionalt samordnande av digitalt stöd. Det har reserverats sammanlagt 2,4 miljoner euro under perioden 1.10.2019–31.10.2020 för det regionala utvecklandet av det digitala stödet. Noggrannare ansökningsanvisningar och annat material publiceras i samband med en infotillställning den 20 augusti. 

Befolkningsregistercentralen samordnar det digitala stödet på riksnivå  

Befolkningsregistercentralen erbjuder riksomfattande stöd för dem som ordnar det digitala stödet. Befolkningsregistercentralen hjälper landskapsförbunden med utarbetandet av projektplaner, deltar i den praktiska organiseringen, stöder det regionala samordningsarbetet och följer upp hur målen uppnås. Befolkningsregistercentralen stöder dessutom kompetensutvecklingen hos parter som erbjuder digitalt stöd och sammanställer material, till exempel informationsinnehåll och nyheter, som underlättar utvecklandet av det digitala stödet.

Befolkningsregistercentralen ordnar den 12 juni ett temainfo om digitalt stöd där man presenterar lägesbilden för det digitala stödet och resultaten från pilotprojekten. 

Ytterligare information:
Sanna Juutinen, projektsamordnare, finansministeriet, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi 
Minna Piirainen, projektchef, Befolkningsregistercentralen, tfn 0295 553 5280, minna.piirainen(at)vrk.fi

 Beslut: Den regionala samordningen av digitalt stöd utvidgas till hela landet