Hyppää sisältöön

Valtiovarainministeriö ja Väestörekisterikeskus: Digituen alueellinen koordinointi laajenee

Julkaisuajankohta 29.5.2019 11.42
Tiedote

Digitalisaatiokehityksen myötä on tärkeää vahvistaa kansalaisten digitaitoja, mahdollistaa itsenäinen asiointi digitaalisissa asiointipalveluissa ja yhdenvertainen osallistuminen yhteiskunnan eri toimintoihin. Pian käynnistyvä valtionavustushaku mahdollistaa digituen alueellisen koordinaation laajenemisen valtakunnalliseksi. Digitukitoimintaa koordinoi Väestörekisterikeskus.

Digituen alueellista koordinaatiotehtävää on pilotoitu viidellä alueella syksystä 2018 lähtien. Pilottialueiden kokemusten perusteella on havaittu, että digituen tarjonta vaihtelee alueittain merkittävästi. Lisäksi tuen tarvitsijoilla on hajanaisesti tietoa jo olemassa olevasta tuesta. 

Digituen laajentaminen valtakunnalliseksi tärkeää, jotta digitukea olisi tarjolla Suomessa kattavasti ja yhdenvertaisesti. Alueellisen koordinoijan tehtävänä on alueellisen digituen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen, digituen verkoston kokoaminen digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa, digituen tunnettavuuden kehittäminen ja aktiivinen viestintä alueen digituesta sitä tarvitseville.

Valtionavustushaku käynnistyy elokuussa 

Alueellisen koordinointityön laajentaminen käynnistyy valtionavustuskierroksella, jossa kaikille maakuntien liitoille, mukaan lukien Ahvenanmaa, tarjotaan mahdollisuus hakea avustusta digituen alueelliseen koordinointiin. Digituen alueelliseen kehittämiseen ajalle 1.10.2019–31.10.2020 on varattu yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Valtionavustushaun yksityiskohtaisemmat ohjeet ja materiaalit julkaistaan 20. elokuuta järjestettävän infotilaisuuden yhteydessä.

Väestörekisterikeskus koordinoi digitukea valtakunnallisesti 

Väestörekisterikeskus toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana. Väestörekisterikeskus tukee digitukea tarjoavien tahojen osaamisen kehittämistä ja kokoaa aineistoja – esimerkiksi, tietosisältöjä ja uutisia – joiden avulla digituen kehittäminen on helpompaa. Lisäksi Väestörekisterikeskus auttaa maakuntien liittoja hankesuunnitelmien tekemisessä, osallistuu haun käytännön organisointiin, tukee alueellisten koordinoijien työtä sekä seuraa tavoitteiden toteutumista.

Väestörekisterikeskus järjestää 12. kesäkuuta digituen teema-infon, jossa esitellään digituen tilannekuva ja pilotoinnin tuloksia.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Sanna Juutinen, valtiovarainministeriö, puh. 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Väestörekisterikeskus, puh. 0295 553 5280, minna.piirainen(at)vrk.fi

Tutustu tarkemmin:

www.vrk.fi/digituki
www.vm.fi/digituki

Päätös: Digituen alueellisen koordinointitehtävän laajentaminen valtakunnallisesti