Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen utvecklar en permanent tjänst utifrån D9-försöket för att stöda digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

Utgivningsdatum 29.8.2018 12.31
Pressmeddelande

Främjandet av digitaliseringen i samhället är en av Befolkningsregistercentralens viktigaste uppgifter. För att stöda digisprånget inrättar Befolkningsregistercentralen vid årsskiftet en ny tjänst som är baserad på Statskontorets tidsbundna försök med digitaliseringsteamet D9.

Digitaliseringsteamet D9, som är verksamt under en viss tidsperiod vid Statskontoret, avslutar sin verksamhet när försöket tar slut den 31 december 2018. En ny tjänst som stöder digitaliseringen öppnas den 1 januari 2019 vid Befolkningsregistercentralen, som i början av 2020 omvandlas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Tjänstens utformning och omfattning bedöms under slutet av året. Verksamheten organiseras delvis genom att modifiera uppgiftsbeskrivningarna för Befolkningsregistercentralens personal och delvis genom rekrytering.

Digitaliseringsteamet D9 vid Statskontoret har gett stöd för genomförandet av digitaliseringsprojekt och bistått dem som genomför digisprånget i deras praktiska arbete. Organisationerna inom statsförvaltningen har upplevt att D9-teamets verksamhet har varit mycket välbehövlig och nyttig. Verksamheten har uppfattats som väldigt smidig, flexibel och sakkunnig.

– Verksamheten och tjänsterna som digitaliseringsteamet D9 har genomfört har haft en betydande inverkan på framgången hos våra kunders enskilda utvecklingsprojekt och på förbättringen av projektens resultat, berättar Nina Nissilä, digidirektör och ledare för D9-teamet vid Statskontoret.

Enligt en extern bedömning av D9-teamets verksamhet har teamet varit särskilt framgångsrikt när det gäller att hjälpa den offentliga förvaltningen att verkställa nya digitaliseringsprojekt. Tjänsterna har fungerat bra i både mer operativa och mer strategiska utvecklingsprojekt.

– Arbetet som digitaliseringsteamet D9 har inlett lämpar sig utmärkt som en del av kärnverksamheten vid den kommande Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Avsikten är att fördjupa verksamheten genom att sammankoppla den närmare med stödet, rådgivningen och handledningen som Befolkningsregistercentralen i övrigt tillhandahåller för utveckling av digitalisering och tjänster, säger Pekka Rehn, direktör för Befolkningsregistercentralens kundenhet.

Det faktum att verksamheten inom stöd för digitalisering fortsätter som en permanent basverksamhet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata möjliggör vid behov också långvariga kundprojekt där samhällspåverkan uppstår på längre sikt. Den nya tjänsten förväntas fungera självstyrande, precis som Befolkningsregistercentralens övriga tjänster.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, direktör Pekka Rehn, tfn 0295 535 046, [email protected]
Statskontoret, digidirektör och teamledare Nina Nissilä, tfn 045 173 3713 [email protected]