Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen åtgärdade en sårbarhet i informationssäkerheten i Suomi.fi-identifikation

Utgivningsdatum 2.12.2019 8.18
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har åtgärdat en sårbarhet som upptäcktes i informationssäkerheten i Suomi.fi-identifikation. Vid identifieringen förmedlade Suomi.fi-identifikation felaktigt en uppgift till banker och mobilcertifikatoperatören om vilken e-tjänst användaren höll på att identifiera sig för.

Befolkningsregistercentralen åtgärdade sårbarheten i informationssäkerheten omedelbart när den upptäcktes och uppgifter om vilka e-tjänster som används förmedlas inte längre vidare från Suomi.fi-identifikation.

Befolkningsregistercentralen har anmält sårbarheten till dataombudsmannen och utreder närmare med bankerna och mobilcertifikatoperatören hur uppgifterna har behandlats.

Felet hade uppkommit när Suomi.fi-identifikation tog i bruk de nya SAML- och OICD-gränssnitten för dem som identifierar. Gränssnittsändringarna har i huvudsak gjorts under sommaren och hösten 2019.

Mer information:

Befolkningsregistercentralen, direktör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, fornamn.efternamn(at)vrk.fi