Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralen tar inte längre emot förbud mot utlämning av uppgifter från och med 1 februari

Utgivningsdatum 30.1.2019 14.26
Pressmeddelande

Mottagningen av förbud mot utlämning av uppgifter per telefon och med blanketter upphör vid Befolkningsregistercentralen från och med 1 februari. Blanketter för förbud mot utlämning av uppgifter överförs därefter till den behöriga magistraten.

För magistratens del ändras inte mottagandet av förbud mot utlämning av uppgifter.

Man kan meddela förbuden antingen i Kontrollera dina uppgifter-tjänsteneller genom att meddela förbuden till magistraten per telefon eller med blankett.

Orsaken för omställningen är förändringen i 35 § i befolkningsdatalagen som träder i kraft den 1.2.2019.