Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralens överdirektör Hannu Luntiala går i pension

Utgivningsdatum 26.9.2016 8.32
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralens långvariga överdirektör, jur. kand. Hannu Luntiala går i pension den 1.11.2016.

Luntiala färdigställde som juris kandidat i 1979. Han började strax efter att jobba i Befolkningsregistercentralen. Luntiala har haft flera olika uppgifter i ämbetsverket, t.ex. tjänster som avdelningschef och utbildningschef. 

Luntiala blev direktör år 1995 och Befolkningsregistercentralens överdirektör år 2003. Han valdes för den nya överdirektörs femårsperiod åren 2008 och 2013.

Luntiala går på semester den 30.9.2016. Direktör Lea Krohns jobbar som överdirektörs vikarie under 30.9.– 31.10.2016.

Tilläggsinformation:

Chef, Kommunikation och marknadsföring Pirjo Koivunen, fö[email protected], tfn 0295 535 353.