Hoppa till innehåll

Ny avtalsleverantör för produktionen av Befolkningsregistercentralens certifikatkort

17.1.2018 12.30
Pressmeddelande

Produktionen av certifikatkort konkurrensutsattes i slutet av 2017. Anbudstävlingen har avslutats och ett beslut har tagits om den nya avtalsleverantören. Tidsfristen för anförande av besvär har gått ut. Till ny leverantör valdes Oberthur Technologies Finland Segenmark Oy.

Ibruktagandeprojektet startas tillsammans med den nya leverantören under de närmaste veckorna. Vi informerar senare om vad projektet innebär.

Anbudstävlingen gällde certifikatkort för organisationer och för social- och hälsovården som innehåller Befolkningsregistercentralens certifikat.

Mer information:
Befolkningsregistercentralen, kundrelationschef Ari Häkli, tfn 0295 535 224, [email protected]