Hoppa till innehåll

Befolkningsregistercentralens och Polisstyrelsens meddelande: Identitetskort kan sökas på nya sätt och användningen av identitetskortet ändrar

Utgivningsdatum 27.12.2016 12.59
Pressmeddelande

Den nya lagen om identitetskort träder i kraft den 1 januari 2017. En finsk medborgare som vistas utomlands kan från och med då ansöka om identitetskort vid Finlands beskickningar som tillhandahåller passtjänster. Ansökan kan inte lämnas in elektroniskt utan den ska lämnas in personligen till beskickningen.

Det går inte att ansöka om alla typer av identitetskort vid Finlands beskickningar, utan endast vanligt identitetskort för finska medborgare. Identitetskort för minderårig, identitetskort för utlänning eller tillfälligt identitetskort söks även i fortsättningen endast hos polisen.

Direktleverans av identitetskort till avhämtningsställen tas inte i bruk utomlands, utan identitetskorten utlämnas till kunderna på beskickningarna.

Förutom att identitetskortets utseende ändras sker det också förändringar beträffande användningen. På det nya identitetskortet finns chipset på kortets baksida.

Befolkningsregistercentralen producerar ett medborgarcertifikat för chipset som används för identifiering i olika nättjänster, för att kryptera e-post och handlingar samt för att göra en elektronisk signatur. Det nya kortets chips kan också fjärravläsas, vilket betyder att kortet kan användas med smarttelefoner som har NFC-egenskapen (Android) utan en separat kortläsare. En mobilapplikation för Apples mobila apparater lanseras under 2017.

Samtidigt med det nya identitetskortet ändrar också aktiveringen av kortets kod. Med det nya identitetskortet följer ett brev med en aktiveringskod. Brevet innehåller kortets åttasiffriga aktiveringskod. Med hjälp av detta tal kan användaren själv bestämma koderna för sitt kort (PIN1: 4–12 siffror, PIN2: 6–12 siffror). Om pinkoden av någon orsak låser sig kan den aktiveras på nytt med aktiveringskoden som nämns i brevet.

Identitetskortet innehåller inte längre sjukförsäkringsuppgifter. Gamla identitetskort som är försedda med sjukförsäkringsuppgifter kan användas normalt och ändringen inverkar inte på deras giltighetstid.

Identitetskort 1

Identitetskort 2

Identitetskort 3

Identitetskort 4