Hoppa till innehåll

Tjänsten Katso är stängd – Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden

1.9.2021 8.24
Pressmeddelande

Från början av september fungerar inte längre Katso-koden och Katso-auktorisering i i någon av Statsförvaltningens e-tjänster. I fortsättningen sköts uträttandet av ärenden för någon annans räkning med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna. Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden. Det lönar sig att bekanta sig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar.

Med hjälp av Katso kan man sköta skatteärenden och uträtta ärenden i inkomstregistret ännu till slutet av augusti. Användningen av Katso i andra än Skatteförvaltningens e-tjänster upphörde redan i början av året.

Katsos användare: bekanta dig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar

De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte automatiskt till den nya tjänsten utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter. Varje enskild e-tjänst, som Skatteförvaltningen, inkomstregister, FPA (på finska)eller Tullen, ger anvisningar om att uträtta ärenden för någon annans räkning på sin egen webbplats.

Nya fullmakter kan göras på två sätt: de flesta kan befullmäktiga på egen hand i Suomi.fi-fullmakter, medan en del behöver söka fullmaktsrätt med fullmaktsansökan.

I de flesta fall kan ärenden för det egna företagets eller organisationens räkning skötas utan en separat fullmakt. I samband med skötseln av ärenden kontrollerar Suomi.fi-fullmakter i bakgrunden personens representationsrätt till exempel i handelsregistret. Separata Suomi.fi-koder behövs inte, utan du identifierar dig i servicetjänsten med dina egna personliga identifieringsverktyg såsom bankkoder eller mobilcertifikat. Sådana är aktiebolag, andelslag, näringsidkare, en del föreningar och de flesta beskattningssammanslutningar. 

Bokföringsbyråer och andra ombud behöver alltid en Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden för sitt kundföretags räkning.

Det finns inte pålitliga elektroniska register med grunduppgifter om alla användare av Katso, där Suomi.fi-fullmakter kan kontrollera representationsrätten. Den här typen av organisationer är till exempel kommuner, ämbetsverk, stiftelser, dödsbon med FO-nummer och utländska företag. Också många föreningar behöver göra fullmaktsansökan.

Dessa organisationer kan inleda registreringen av fullmakter med fullmaktsansökan i Suomi.fi-webbtjänsten. Fullmaktsansökans anvisning kartlägger först organisationstypen med ett kort frågeformulär och ger noggranna instruktioner om till exempel vilka bilagor som behövs till fullmaktsansökan och vem som undertecknar ansökan.

Katso svarar inte längre på nutidens krav – fördelarna med Suomi.fi-fullmakter är datasäkerhet och aktualitet

”Katso hade inte kunnat utvecklas så att den svarar på de nuvarande kraven utan betydande merkostnader. Suomi.fi-tjänsterna är som lösning både säkrare, modernare och flexiblare än Katso”, förklarar utvecklingschef Mika King.

Suomi.fi-identifikation är en stark autentisering enligt de nuvarande kraven. Katso-koden baserade sig på användarnamnet och lösenordslistan och uppfyllde inte kraven på en stark autentisering.

Suomi.fi-fullmakter utnyttjar aktuella representationsuppgifter från basregistren såsom handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet, föreningsregistret samt registret över beskattningssammanslutningar samt befolkningsdatasystemet. Då behöver representationsuppgifterna inte underhållas separat som i Katso.

Suomi.fi-fullmakter betjänar hela Finland – såväl den offentliga sektorn, företagssektorn som privatpersoner. Katso kunde enbart användas i offentliga sektorns e-tjänster. Suomi.fi-fullmakter kan tas i bruk även i företagens e-tjänster.

”Medborgarnas och företagens skötsel av ärenden för någon annans räkning är smidigare och säkrare, när endast en bekant nationell lösning är i användning. Alla egna fullmakter, såväl som privatperson som i företags- eller organisationsroll, kan hanteras tillsammans på en plats i Suomi.fi-fullmakter”, berättar King.

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten

  • Katso-tjänsten togs i bruk 2006 och användningen upphör slutgiltigt den 31 augusti 2021. Katso har administrerats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller och utvecklar Suomi.fi-fullmakter. 
  • I Suomi.fi-fullmakter som lanserades 2016 har redan över 25 miljoner fullmakter skapats. 
  • Varje månad görs över 8 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten och antalet ökar fortfarande. 
  • Fullmakterna har integrerats i över 140 e-tjänster som utnyttjas av 245 tjänsteleverantörer inom den privata och den offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.