Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter: Fullmaktsansökan kan nu undertecknas med stark autentisering 

Utgivningsdatum 15.12.2021 17.13
Pressmeddelande

I december? har en ny egenskap publicerats i Suomi.fi-webbtjänstens ansökan om fullmakt, som gör det möjligt att underteckna fullmaktsansökan genom stark autentisering.

Sådana samfund som inte kan sköta fullmakten på egen hand i Suomi.fi-fullmakter behöver tjänsten Fullmakt med ansökan. Sådana är bl.a. statliga eller kommunala organisationer, en del föreningar samt utländska företag.

Elektroniska verktyg för stark autentisering är nätbankskoder, mobilcertifikat och identitetskortets certifikat. 

Om elektroniska identifieringsverktyg används behövs inte längre undertecknade pappersansökningar 

Den nu publicerade egenskapen gör det betydligt lättare att göra en fullmaktsansökan, eftersom behovet av att skanna ansökan, underteckna ansökan för hand och bifoga kopior av identifieringsdokument i flera fall helt kan försvinna. 

Om alla namntecknare i organisationer som behöver tjänsten har verktyg för elektronisk identifiering, kan hela processen för ansökan om fullmakt i fortsättningen skötas helt digitalt.

Den nya egenskapen underlättar också i situationer där endast en del av undertecknarna har möjlighet till elektronisk identifiering, till exempel i flera dödsbon. Då krävs en undertecknad pappersansökan och en kopia av identitetsbeviset endast av personer som inte har identifieringsverktyg. 

Undertecknade pappersansökningar jämte bilagor krävs fortfarande till exempel av utländska företag. 

Förnyelsen av fullmaktsansökan underlättar för sammanslutningar som fortfarande endast använder Katso-koder 

Många företag, föreningar eller andra sammanslutningar använder fortfarande endast Katso-koder, men Katso-tjänsten används inte längre i någon av statsförvaltningens e-tjänster. Fullmakter som funnits i Katso-tjänsten ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter, eftersom de inte automatiskt har överförts till Suomi.fi-fullmakter. 

Det lönar sig att kontrollera de nya rutinerna för uträttande av ärenden på någon annans vägnar i god tid före de viktiga förfallodagarna.
Varje enskild e-tjänst, som Skatteförvaltningen, FPA eller Tullen, ger anvisningar om att uträtta ärenden för någon annans räkning på sin egen webbplats.

Nya fullmakter kan göras på två sätt: de flesta kan ge fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter, medan en del behöver söka fullmaktsrätt med fullmaktsansökan. Den nya egenskapen gör det lättare att göra fullmaktsansökningar för den senare gruppen. 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle