Hoppa till innehåll

Suomi.fi-palveluväylä ja Viron X-Tee-palveluväylä sovitettu yhteen testiympäristössä

Julkaisuajankohta 15.6.2017 10.57
Tiedote

Suomen ja Viron palveluväylät sovitettiin testiympäristössä onnistuneesti yhteen 6.6.2017. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomi.fi-palveluväylän hyödyntäjät voivat aloittaa tietojen siirron Palveluväylää pitkin virolaisten organisaatioiden kanssa testiympäristössä. Yhteensovittaminen mahdollistaa tietojen siirron ja palveluiden käytön kahden palveluväylän välillä yhtä sujuvasti kuin Suomi.fi-palveluväylän sisälläkin.

Palveluväylät sovitetaan yhteen tuotantoympäristössä, kun ensimmäinen toimija on testauksen jälkeen siinä vaiheessa, että se voi siirtää oikeaa dataa palveluväylien välillä. Palveluväylien yhteensovittaminen tuotantoympäristössä tapahtuu kuitenkin viimeistään syyskuussa. Tietojen siirtäminen Suomen ja Viron palveluväylien välillä edellyttää, että organisaatiot ovat tehneet keskenään sopimuksen tietojen siirrosta. Teknisesti tiedon siirto tapahtuu samalla tavalla kuin Suomi.fi-palveluväylässä.

Suomen Väestörekisterikeskus ja Viron valtion tietojärjestelmävirasto Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) sopivat syyskuussa 2016 maiden palveluväylien federoinnista, eli luottamussuhteen luomisesta Suomen ja Viron palveluväylien välille. Sopimus mahdollistaa tietojen teknisen välittämisen Suomen palveluväylään liitetystä palvelusta Viron palveluväylään ja päinvastoin.

Sopimuksen mukaisesti tietoja vaihtavat organisaatiot sopivat aina kahdenvälisesti keskenään tietojen vaihdosta. Kun Palveluväylät on sovitettu tuotantoympäristössä yhteen, Suomen ja Viron välillä on esimerkiksi mahdollista vaihtaa väestörekisteritietoja koneellisesti.

Suomi.fi-palveluväylä on tiedonvälityskerros, jonka avulla voidaan siirtää vakioidusti tietoja eri toimijoiden tietovarantojen ja palveluiden välillä. Virossa vastaava palveluväylä on X-tee. Molemmat palveluväylät perustuvat Virossa kehitettyyn X-Road-ratkaisuun ja ne hyödyntävät X-Roadia teknisenä alustana. X-Road on tietoturvallinen integraatioratkaisu julkisen internetin yli tapahtuvaan tietojen vaihtoon. Suomi ja Viro ovat kehittäneet X-Roadia yhteistyössä vuodesta 2014 lähtien.

Suomessa julkishallinnon organisaatiot ovat lakisääteisesti velvoitettuja käyttämään Suomi.fi-palveluväylää, kun ne siirtävät tietojaan julkiseen internetiin.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Hankepäällikkö Eero Konttaniemi, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi