Hoppa till innehåll

Suomi.fi-informationsleden och Estlands X-Tee-informationsled har samordnats i testmiljö

Utgivningsdatum 15.6.2017 10.57
Pressmeddelande

Finlands och Estlands informationsleder samordnades i en testmiljö den 6 juni 2017. Det innebär att de som använder Suomi.fi-informationsleden kan börja överföra information längs leden i testmiljön tillsammans med estländska organisationer. Samordnandet gör det möjligt att överföra information och använda tjänster mellan de två informationslederna lika smidigt som inom Suomi.fi-informationsleden.

Informationslederna samordnas i en produktionsmiljö när den första aktören efter testning har nått det skede att riktig information kan överföras mellan informationslederna. Informationslederna samordnas i produktionsmiljön senast i september. Överföring av information mellan Finlands och Estlands informationsleder förutsätter att organisationerna har ingått inbördes avtal om överföringen. Tekniskt sett överförs informationen på samma sätt som inom Suomi.fi-informationsleden.

Befolkningsregistercentralen i Finland och den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) avtalade i september 2016 om federering mellan sina informationsleder, dvs. om att införa förtroende mellan Finlands och Estlands informationsleder. Avtalet möjliggör teknisk förmedling av information från en tjänst som kopplats till Suomi.fi-informationsleden till den estniska informationsleden och vice versa.

Enligt avtalet ska organisationer som utbyter information ingå inbördes avtal om detta. När informationslederna har samordnats i produktionsmiljön blir det bland annat möjligt att utbyta befolkningsregisterdata mellan länderna.

Suomi.fi-informationsleden är ett informationsförmedlingsplan för standardiserad överföring av information mellan olika aktörers datalager och tjänster. I Estland heter motsvarande informationsled X-tee. Båda informationslederna baserar sig på lösningen X-Road, som utvecklats i Estland, och de använder X-Road som teknisk plattform. X-Road är en informationssäker integrationslösning för utbyte av information över det offentliga internet. Finland och Estland har samarbetat inom utvecklingen av X-Road sedan 2014.

I Finland ska organisationerna inom den offentliga förvaltningen enligt lag skyldiga att använda Suomi.fi-informationsleden för överföring av information till det offentliga internet.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, projektchef Eero Konttaniemi, fornamn.efternamn[at]vrk.fi