Hoppa till innehåll

Finlands och Estlands informationsleder kopplades samman den 7 februari – nu kan länderna utbyta information snabbt och pålitligt

Utgivningsdatum 8.2.2018 9.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen i Finland och den estniska datasystemmyndigheten Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har kopplat samman ländernas informationsleder, dvs. X-tee och Suomi.fi. Kopplingen gör det möjligt att förmedla information elektroniskt över Finska viken mellan organisationer som anslutit sig till ländernas informationsleder. Informationsleden är en enhetlig metod att förmedla information mellan olika informationssystem som underlättar informationsutbytet. Avtal om sammankoppling av informationslederna ingicks mellan ämbetsverken i slutet av 2016.

– Genom det fruktbara samarbetet har Estland och Finland röjt väg för en unik, enhetlig och trygg dataöverföringslösning som överskrider gränsen mellan två länder. Sammankopplingen av servicelederna främjar utvecklandet av framtidens elektroniska tjänster, när grunden – dvs. snabb och pålitlig överföring av data – nu finns, säger Andrus Kaarelson, IT-systemchef hos Riigi Infosüsteemi Amet.

Det är fråga om ett resultat av samarbetet mellan två stater och en kanal för gemensamt informationsutbyte som är helt unikt. Flyttrörelsen och pendlingen mellan Finland och Estland är livlig och därför har bland annat ländernas myndigheter sett fram mot möjligheten till informationsutbyte. Efter att informationslederna kopplats samman är det till exempel möjligt att utbyta befolkningsregisteruppgifter automatiskt på så sätt att hemkommunen för ester som bor i Finland antecknas rätt i Estland. Det påverkar de kommunala tjänster och sociala förmåner som tillhandahålls i Estland. Det har också funnits behov för en möjlighet att utbyta skatteuppgifter enkelt och pålitligt mellan ländernas myndigheter. Enligt avtalet mellan Befolkningsregistercentralen och RIA kommer organisationer som utbyter information alltid överens sinsemellan om informationsutbytet. Till dags dato har 81 olika organisationer gått med i informationsleden Suomi.fi. Estlands informationsled har cirka 1 000 anslutna organisationer.

Inom Finlands gränser förmedlar informationsleden Suomi.fi uppgifter till exempel om företags- och organisationsdatasystemet, befolkningsdatasystemet och Helsingforsregionens miljötjänsters vattenmätare.

– Finland och Estland har samarbetat redan länge för att främja dataöverföringen mellan länderna. Hittills har dataöverföringen byggt på systemspecifika lösningar. Det är fint att vi nu har åstadkommit en enhetlig dataöverföringslösning för alla system genom att koppla samman Finlands och Estlands informationsleder med varandra, konstaterar Joonas Kankaanrinne, direktör för enheten Digitala tjänster vid Befolkningsregistercentralen.

Befolkningsregistercentralens informationsled Suomi.fi och Estlands X-tee bygger på samma X-Road-teknik som utvecklats i Estland. X-Road sköter automatiskt till exempel krypteringen av de förmedlade uppgifterna. Den tidsstämplar också meddelandena vilket gör det möjligt att verifiera meddelandenas sändningstidpunkt. Funktionerna är i praktiken desamma som används vid dataöverföring i informationsleden inom Finlands gränser, men sammankopplingen, dvs. federeringen, gör det också möjligt att överföra uppgifter till Estland. Tack vare federeringen kan finska organisationer som gått med i informationsleden lita på identiteten hos de estniska anslutna organisationerna på samma sätt som på inhemska aktörer. Andra branschspecifika och gränsöverskridande förtroendeförhållanden behövs inte.

Tekniken för informationsleden utvecklas i föreningen Nordic Institute for Interoperability Solutions, som Finland och Estland grundat tillsammans.

Mer information

Direktör Joonas Kankaanrinne
joonas.kankaanrinne(at)vrk.fi
+358 50 549 2469