Hoppa till innehåll

Smidig verksamhet trots coronapandemin tack vare digitalisering av offentlig förvaltning

Utgivningsdatum 15.6.2020 14.25
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomförde en enkät i maj om hur coronapandemin har påverkat den digitala verksamheten och säkerheten inom den offentliga förvaltningens organisationer. Enkäten besvarades av 136 organisationer.

Med hjälp av enkäten ville man utreda hur övergången till distansarbete har gått och hur lagstadgade uppgifter har skötts, hur datasystem och elektroniska tjänster har stött verksamheten enligt beredskapslagen och hur digital säkerhet har förverkligats i den offentliga förvaltningens organisationer under coronapandemin.

Verksamheten har fungerat bättre än väntat i den offentliga förvaltningens organisationer

Utifrån enkätsvaren kan man konstatera att övergången till distansarbete och tillhörande tekniska lösningar har fungerat bra. Tillgången och säkerheten har hållits på en hög nivå för lagstadgade tjänster, även om användningen av e-tjänster har blivit allt vanligare. Nästan alla organisationer som svarat på enkäten berättar att situationen är lika bra som före coronaviruspandemin, om inte till och med bättre. Datasystemen har stött verksamheten enligt beredskapslagen väl.

"Vår förhandsuppfattning var att våren har gått bra, men i en del organisationer har den till och med gått bättre än väntat. Man ska dock inte invagga sig i detta, eftersom nätbrottslingar tar aktivt fram nya metoder för att utnyttja störningssituationer som coronakrisen", säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om enkätresultaten.

Nya hot mot digital miljö under kontroll

Coronapandemin har krävt att organisationer utvecklar alla delområden av digital säkerhet. Ur svaren framkommer de tre vanligaste hoten mot den digitala verksamhetsmiljön, som har förekommit i minst hälften av de organisationer som svarat på enkäten:

  • störningar i distansförbindelser (81 %) 
  • Störningar i datakommunikationskapaciteten (62 %) 
  • Nya typer av bedrägerier eller attacker via e-post (59 %) 

Man har dock kunnat reagera även på nya hot och lyckats hantera medförande risker väl. Man har till exempel fått problemen med distansförbindelser bättre under kontroll efterhand. I praktiken har det alltså inte skett några nämnvärda förändringar i organisationernas digitala säkerhet jämfört med tiden före corona.

"Den offentliga diskussionen har tagit upp samma frågor som kommit i topp i vår enkät, så i det avseendet överraskar resultaten inte. En positiv sak är att vi inte känner till några omfattande cyberattacker mot den offentliga förvaltningen som skulle ha lyckats", konstaterar ledande specialsakkunnig Kimmo Rousku vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som ansvarat för att genomföra enkäten.

Organisationer önskar enhetliga anvisningar och nätverksbaserat arbete

Ett av målen med enkäten var att kartlägga hur den digitala säkerheten kunde utvecklas inom den offentliga förvaltningens organisationer. I svaren önskade man enhetliga anvisningar för distansarbete och för att säkerställa säkerheten i nya digitala tjänster samt förfaranden för att dela erfarenheter och samarbeta.

"Enkätresultaten visar att det långsiktiga arbetet i Finland för att utveckla digitala tjänster och trygga deras säkerhet ligger bakom denna goda situation. Dock kan man aldrig komma upp till 100 % säkerhet, så organisationerna bör målmedvetet fortsätta utveckla de olika delområdena av säkerhet. Till hjälp för detta har vi börjat arbetet för att tillsätta fem expertgrupper och starta nätverksverksamheten inom VAHTI-verksamheten", sammanfattar Rousku, som är generalsekreterare för ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI). Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för VAHTI-verksamheten.

Resultaten av enkäten diskuteras närmare i rapporten Coronaviruspandemins inverkan på den digitala säkerheten.

Mer information

Generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 022

Ledande specialsakkunnig och VAHTI-generalsekreterare Kimmo Rousku, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 120

VAHTI digital säkerhet