Hoppa till innehåll

Servicedatabeskrivningarna och översättningarna i skick – i webbtjänsten Suomi.fi publiceras en heltäckande handbok för arbetstagare som kommer till Finland

Utgivningsdatum 24.5.2022 11.45 | Publicerad på svenska 30.5.2022 kl. 12.08
Pressmeddelande

I webbtjänsten Suomi.fi publiceras i höst en omfattande handbok för arbetstagare och privatföretagare som kommer till Finland. I handboken får du råd om hur du planerar din ankomst till Finland, hur du sköter myndighetsärenden, hur du bosätter dig i Finland och hur kommunernas och myndigheternas tjänster fungerar. Alla centrala myndigheter och andra aktörer har deltagit i planeringen. 

Målet med handboken på Suomi.fi är att erbjuda all väsentlig information enkelt på en och samma adress och att vägleda till rätt plats i rätt tid. Situationen och behoven för dem som kommer till Finland för att arbeta är många – därför formas handbokens innehåll utifrån personens egna val. Resultatet är anvisningar och länkar och uppgiftslistor som lämpar sig för just hens situation.

Guiden utnyttjar beskrivningarna i Suomi.fi-servicedatalagret. Nu lönar det sig att säkerställa att beskrivningarna av den egna kommunens eller organisationens tjänster och översättningarna av dem är i skick. Mer tilläggsuppgifter om Suomi.fi-servicedatalagret får du från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: [email protected], https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/sivut/palvelutietovaranto/esittely

Testa och ge respons på handboken under sommaren – tipsa också kundservicen och rådgivningen

Handboken publiceras den 28 juni  för kommentarer av sakkunniga på adressen suomi.fi/oppaat/toihin-suomeen. Du kan ge respons på handboken på adressen: https://response.questback.com/dvv/palaute-toihin-suomeen

På hösten finns handboken tillgänglig för alla på finska, svenska och engelska. Den lämpar sig utmärkt för att ge råd till invandrare som kommer till Finland för att arbeta, så det lönar sig att tipsa kundservice- och rådgivningspersonalen om saken. 

Ger råd om förberedelserna inför ankomsten till Finland och om hur man bosätter sig i Finland

Handbokens innehåll omfattar de olika skedena från att söka jobb i Finland till att bosätta sig här. Dessutom ger den personer som tillfälligt arbetar i Finland anvisningar om vilka ärenden som ska skötas när de flyttar från Finland. 

Handboken innehåller tydliga listor över de officiella ärenden som måste skötas när du flyttar till Finland: uppehållstillstånd, nödvändiga dokument och registreringar. 

Dessutom ger handboken anvisningar om jobbsökning, det finländska arbetslivets regler, arbetsvillkor och arbetstagarens rättigheter. Den ger också råd i situationer där en persons arbetssituation förändras eller det förekommer problem på arbetsplatsen. Handboken innehåller ett omfattande informationspaket om tillvägagångssätten till exempel i anslutning till sjukledigheter, arbetssäkerhet, arbetshälsa, arbetsförhållanden och lönebetalning.

Utöver officiella ärenden och arbetsärenden ger handboken anvisningar i många praktiska frågor: sökande av bostad, ansökan om vård- och skolplatser för barn, skatteärenden, ansökan om stöd och förmåner. Dessutom ger guiden information om den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänster samt om hur man skaffar bankkonton och internetanslutningar. Här presenteras också olika fritids- och mobilitetstjänster, som till exempel erbjuds av kommunerna.

Handboken har planerats i samarbete med centrala myndigheter och organisationer 

I planeringen av handboken Arbeta i Finland har man samlat sakkunskap från alla centrala myndigheter och andra aktörer. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Migrationsverket, arbets- och näringsministeriet, arbets- och näringstjänsterna, Skatteförvaltningen, FPA, RFV, Tullen, Traficom, PRH, Utbildningsstyrelsen och Business Finland har deltagit. 

Av städerna har Helsingfors-info, International House Helsinki, InfoFinland, International House Turku, Uleåborg och projektet Welcome to Pyhäjoki deltagit i planeringen av handboken. 

I samarbetet har dessutom bland annat Soste, Moniheli, Befolkningsförbundet, Miessakit ry, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Sysselsättningsfonden, Olycksfallsförsäkringscentralen TVK, Pensionsskyddscentralen, Helsingfors handelskammare, STTK, Akava samt Alfa Moving och PwC Finland deltagit.


Tilläggsinformation om handboken 

Suomi.fi-webbredaktionen [email protected]

Suomi.fi i ett nötskal

  • Suomi.fi-webbtjänsten hjälper medborgare och företagare i olika situationer. 
  • Suomi.fi samlar de uppgifter, anvisningar och tjänster som behövs för att uträtta ärenden på en plats.
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar Suomi.fi-webbtjänsten.


 

 

 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle