Hoppa till innehåll

Serviceavbrott i Suomi.fi-meddelanden lördag 26.8.2023

Utgivningsdatum 14.8.2023 14.30

Meddelanden har uppdaterats 25.8.2023, meddelanden har publicerats första gången 12.6.2023

Servicearbeten utförs i Suomi.fi-meddelanden lördagen den 26.8.2023 kl. 8.00–22.00. 
Under serviceavbrottet är det inte möjligt att skicka meddelanden till mottagarna. 
Under avbrottet uppdateras Suomi.fi-meddelanden till en ny version. 

Anvisningar under serviceavbrottet

Vi rekommenderar att ni flyttar alla tidsinställda försändelser som skulle ha skett under serviceavbrottet så att de skickas först efter avbrottet. 

Om er organisation inte kan flytta tidsinställda försändelser, beakta följande engligt det anslutningssätt ni använder:

  • Användare av WebService-anslutning (gränssnitten LahetaViesti och LisaaKohteita):
    • Under avbrottet misslyckas sändningen av meddelandena och ett felmeddelande visas som svar. Skicka meddelanden som skickats under serviceavbrottet på nytt till mottagarna när avbrottet har upphört. 
  • Användare av SFTP- och e-post- (SMTP) anslutningar:
    • Meddelandena behöver inte skickas på nytt. Sändningen av meddelandena till mottagarna fördröjs, men de skickas vidare när serviceavbrottet har avslutats.
  • Användare av post-formulär:
    • Begäran som görs med formulär misslyckas under avbrottet. Meddela era egna kunder att formulären inte är i bruk under avbrottet eller ta formulären ur bruk under avbrottet.

Vi beklagar olägenheten som serviceavbrottet orsakar.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, viestit.siirtyma[at]dvv.fi 


 

HÄIRIÖtiedote: VAIN organisaatio-asiakkaat Störringmeddelanden