Hoppa till innehåll

Sammanställningen av en ordlista för digistödets nätverksarbete och utveckling inleds!

Utgivningsdatum 1.7.2022 7.42 | Publicerad på svenska 13.7.2022 kl. 15.29
Pressmeddelande

Under utvecklingen av det digitala stödet och nätverksarbetet stöter vi på begrepp som kan vara oklara. Begreppen kan också ha olika betydelser. Det språk vi använder ska vara tydligt och begripligt för var och en av oss. Därför börjar vi sammanställa en första version av ordlistan med tema digitalt stöd och digistöd i nätverksarbetet och utveckling.

Vårt syfte är att identifiera de viktigaste begreppen för nätverksarbete och utveckling av digitalt stöd samt skapa tydliga beskrivningar av begreppen. På så sätt kan vi sträva efter ett tydligare språk. Ordlistan publiceras på plattformen för samverkan på adressen https://sanastot.suomi.fi, där den kan användas fritt av alla. Tanken är att ordlistan ska kunna uppdateras fortlöpande så att den motsvarar aktuella behov. Dessutom görs ordlistan också tillgänglig för dem som inte använder plattformen för samverkan.

Kom med och ta fram ordlistan!

Ordlistan tas fram i samarbete med aktörerna i nätverket för digitalt stöd.

För att samla in ord till ordlistan har vi öppnat en blankett där du kan lämna ett ord eller ett begrepp som du tycker borde förtydligas. Flera ord kan skickas in genom att ladda ner blanketten på nytt. På blanketten kan man också skriva in en definition av ordet eller tankar om vad som borde beaktas.

Personer som är intresserade av att arbeta med ordlistan bjuds in till ett gemensamt utvecklingsevenemang. Evenemanget ordnas tisdagen den 30 augusti 2022 kl. 13-15:00. Man kan anmäla sig till evenemanget med samma ordlistblankett.

Skicka in ett ord eller begrepp som du tycker borde förtydligas på förhand och anmäl dig via: https://forms.office.com/r/DsBee8AQj2 

Mer information:

digituki[at]dvv.fi  

 

digistöd