Hoppa till innehåll

Bankkoder kan även framöver användas för att utnyttja myndighetstjänster på nätet

Utgivningsdatum 29.10.2018 13.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har ingått ett avtal med bankerna om stark elektronisk autentisering. Alla bankers koder kan användas för autentisering i den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänster även under åren 2019–2020 Framtida identifieringslösningar utreds också som bäst.

–Avtalen som ingåtts garanterar att medborgarna kan använda samma identifieringssätt som för närvarande. Det går alltså även framöver att identifiera sig i den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänster med bankkoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikatet som finns på identitetskortet, berättar direktör Timo Salovaara vid Befolkningsregistercentralen.

I statsbudgeten har högst 5 miljoner euro per år anvisats för identifieringskostnader. Utifrån anbuden från konkurrensutsättningarna 2017 och 2018 var de beräknade kostnaderna för dyra för staten, vilket ledde till att upphandlingarna delvis avbröts.

–Nu har ett avtal nåtts även med bankerna som inte deltog i konkurrensutsättningen som gällde identifieringsförmedling. Avtalen som nu förhandlats fram kan genomföras även av staten, säger Salovaara.

En utredning om framtida identifieringslösningar pågår

Befolkningsregistercentralen utreder samtidigt hur identifieringen i den offentliga förvaltningens elektroniska ärendehanteringstjänster borde ordnas efter 2020.

–Utredningen görs med anledning av att de nuvarande identifieringslösningarna delvis är föråldrade och inte stöder nya elektroniska ärendehanteringssätt på bästa möjliga sätt. Samtidigt vill vi säkerställa att de framtida identifieringslösningarna är så tillgängliga och lätta att använda som möjligt för alla, säger Salovaara.

Som en del av den mer omfattande utredningen undersöks också hur de elektroniska identifieringsverktygen skulle kunna kompletteras med ett identifieringssätt för identifiering av utlänningar. Det finns ett behov av ett sådant identifieringssätt särskilt i länder utanför tillämpningsområdet för Europeiska unionens eIDAS-förordning, dvs. till exempel för personer som inte har en finländsk personbeteckning eller ett identifieringsverktyg som beviljats av en stat där eIDAS-förordningen tillämpas.

I första delen av utredningen har Befolkningsregistercentralen fastställt kraven för en eventuell egen identifieringslösning. Utifrån dessa krav har tillgängliga teknologier och tjänster på marknaden undersökts. Identifieringsverktygets säkerhetsnivå skulle motsvara ett identifieringsverktyg med höjd tillitsnivå i likhet med bankernas och operatörernas nuvarande identifieringsverktyg. I fråga om användbarheten skulle verktyget motsvara moderna identifieringslösningar som grundar sig på mobiltelefoner. I följande skeden av utredningen undersöks frågor som gäller den första identifieringen, som till exempel tilläggsegenskaper som ofta är förknippade med modern automatisk identifiering.

–Självändamålet med utredningen är inte att presentera statens nya identifieringsverktyg utan att identifiera behovet och metoderna i syfte att uppdatera vår identifieringsinfrastruktur. Det är viktigt att den motsvarar de nuvarande alternativen och kraven, förklarar Salovaara.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, direktör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, fornamn.efternamn[at]vrk.fi