Hoppa till innehåll

Försök med digital ärendehantering vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Kainuun sote:
På hälsostationerna i Kajanaland kan man ge sin förtroendeperson fullmakt att sköta ens ärenden i hälso-, social- och apoteksärenden – målet är en riksomfattande verksamhetsmodell

Utgivningsdatum 21.1.2022 12.30 | Publicerad på svenska 21.1.2022 kl. 12.34
Pressmeddelande

I Kajanaland inleds ett försök med en modell för ärendehantering på någon annans vägnar för personer som inte har elektroniska identifieringsverktyg. Fullmakten kan göras från och med den 15 februari på hälsostationer inom Kainuun sote, där den registreras i Suomi.fi-fullmakter. Försöket genomförs av Kainuun sote och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Målet är en riksomfattande verksamhetsmodell med vilken man också kan erbjuda personer som saknar digitala färdigheter möjlighet att befullmäktiga sina förtroendepersoner att uträtta ärenden i e-tjänster.

I Kainuun sote pågår försöket 15.2.–30.4.2022. De fullmakter som getts under försöket förblir i kraft även efter att försöket avslutats.

Befullmäktigandet erbjuder till exempel ett smidigare sätt för närstående till äldre personer att stöda skötseln av hälso- och socialärenden, även om de inte kan delta i hälso- och socialservicen och bor långt borta.

Om personen har elektroniska identifieringsverktyg kan han eller hon på egen hand befullmäktiga sina förtroendepersoner i Suomi.fi-fullmakter. Elektroniska verktyg för autentisering är nätbankskoder, mobilcertifikat och identitetskortets certifikat.

I försöket i Kajanaland kan man ge fullmakt för apoteksärenden och elektroniska E-tjänster inom socialvården och hälso- och sjukvården

I Kajanaland gäller försöket vuxna som inte har elektroniska identifieringsverktyg. Användningen av digitala tjänster ökar snabbt särskilt i äldre åldersklasser. I Kajanaland finns dock ett betydande antal personer som inte använder internet aktivt eller som inte har någon dator alls.

"Behovet av sådan service har i synnerhet kommit från äldre klienter och deras närstående. För närvarande uträttar de ärenden för äldre personer på traditionellt sätt inom social- och hälsovården och sköter deras apoteksärenden. Vi vill svara på detta behov så att så många invånare i Kajanaland som möjligt drar nytta av de elektroniska tjänsterna och kan sköta sina ärenden enkelt ", säger Marita Pikkarainen, utvecklingsdirektör för Kainuun sote.

Fullmakten kan göras på hälsostationerna inom Kainuun sote, där tjänstemannen registrerar den i Suomi.fi-fullmakter.

I hälso- och sjukvårdens ärendehantering kan man till exempel anmäla, ta emot och granska uppgifter om fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Samma fullmakt fungerar i alla e-tjänster, såsom Omasote i Kajanaland, Mina Kanta-sidor och många andra elektroniska hälsovårdstjänster.

Med fullmakten för socialvårdsärenden kan man kommunicera med yrkespersoner inom socialvården om fullmaktsgivarens socialservice via Omasote i Kajanaland.

En person som är befullmäktigad att uträtta apoteksärenden kan till exempel hämta ut receptbelagda läkemedel, nya recept eller kontrollera receptuppgifterna. Fullmakten gäller på alla apotek i Finland, varmed man kan uträtta ärenden var som helst i Finland.

Försöket i Kajanaland är ett viktigt steg mot en riksomfattande verksamhetsmodell

Användningen av Suomi.fi-fullmakter förutsätter vanligtvis stark autentisering med nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskortets certifikat. Nu blir det också möjligt i Kajanaland att befullmäktiga personer som saknar dessa identifieringsverktyg.

"En del människor har hamnat utanför många digitala tjänster som gör vardagen smidigare. För närvarande är det också besvärligt för de närstående att sköta vardagliga ärenden för deras del. Detta försök är ett viktigt steg som gör det lättare att sköta ärenden i elektroniska tjänster ", berättar servicechef Sanna Suomalainen-Ajanko vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Efter försöket bedömer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om verksamhetsmodellen lämpar sig för andra välfärdsområden. Utifrån den respons som samlas in av kunderna och personalen utvecklas den riksomfattande verksamhetsmodellen så att den fungerar bättre och smidigare än tidigare.

 

Tiedote - Henkilöasiakkaat Tiedote - Organisaatioasiakkaat