Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har valt Atostek Oy som ny leverantör av kortläsarprogram

Utgivningsdatum 27.2.2024 11.40 | Publicerad på svenska 27.2.2024 kl. 11.45
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har konkurrensutsatt det kortläsarprogram som myndigheten erbjuder. Atostek Oy vann konkurrensutsättningen. Det nuvarande kortläsarprogrammet DigiSign som Fujitsu Finland Oy producerar byts ut mot en ny produkt under 2024.    

Ändringen förutsätter att våra kunder tar i bruk den nya produkten före utgången av 2024

Kunder som använder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatkort ska ta i bruk det nya kortläsarprogrammet under 2024.

MDB:s kunder kan använda det nuvarande och det nya kortläsarprogrammet parallellt fram till slutet av 2024. Kunderna kan testa och ta i bruk den nya produkten enligt egen tidtabell före utgången av året.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Atostek Oy stöder ibruktagandet av det nya kortläsarprogrammet.

För ibruktagandet av det nya kortläsarprogrammet kan det krävas utvecklings- eller ändringsarbeten i kundernas system. Definitionerna av produktens gränssnitt publiceras för systemutvecklarna under våren 2024.


Mer information
E-postadress: [email protected]


 

 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle