Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genomför granskningstjänsten för EU-coronaintyg i Finland

22.6.2021 11.37 | Publicerad på svenska 24.6.2021 kl. 11.49
Pressmeddelande

EU:s coronavaccinationsintyg kan användas vid gränsöverskridningar inom EU. Syftet med intyget är att göra det lättare att röra sig tryggt och fritt.

Med intyget kan medborgaren påvisa att han eller hon har fått coronavaccin, haft corona eller fått ett negativt resultat av coronatestet före resan. Personen ska dock före resan själv utreda hurdant intyg mållandet kräver. EU-länderna inför EU-coronaintygen (EU digital COVID certificate) och deras läsapplikationer vid olika tidpunkter. Detta innebär att EU-länderna inte nödvändigtvis har full beredskap att utfärda och säkerställa certifikat samtidigt. I fråga om övriga certifikat bestämmer EU-länderna själva vilka intyg de godkänner för dem som anländer till landet.

MDB genomför en tjänst för granskning av Finlands EU-coronaintyg. Med hjälp av tjänsten kan man säkerställa innehållet i och riktigheten av EU-coronaintyget. I samband med resor utnyttjas kontrolltjänsten i myndigheternas inspektionsapplikationer för att säkerställa intygens innehåll och riktighet. Tjänsten förmedlar också granskningscertifikat för coronaintyg som beviljats i Finland till andra EU-medlemsländer. Varje EU-land genomför landsspecifika lösningar för beviljande och granskning av EU-coronaintyg. Lösningarna grundar sig på de definitioner som EU:s nätverk eHealth har utarbetat i samarbete samt på referenser till öppen källkod som publicerats utifrån dessa.

Hur fungerar EU-coronaintyget?

  • Intyget kan laddas ner från Mina Kanta-sidor i PDF-format på telefon eller för utskrift på papper.
  • EU:s coronaintyg har en QR-streckkod som innehåller en digital signatur för verifiering av intygets äkthet och riktighet.
  • I samband med kontrollen av intyget skannas QR-koden och underteckningen av den som utfärdat intyget verifieras.
  • De offentliga certifikaten för signeringsnycklarna till EU-medlemsländernas certifikat förmedlas via Europeiska kommissionens informationsled, som gör det möjligt att granska coronaintyget i hela EU. Uppgifterna om certifikatinnehavaren förmedlas inte via informationsleden utan endast de utfärdande parternas signeringscertifikat.

Mer information om EU-coronaintyg 

•    På FPA:s Mina Kanta-sidor
•    THL:s webbplats för coronaintyg
•    Europeiska kommissionens webbplats 
•    Re-Open EU
•    eHealth-nätverket

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Utvecklingschef Teemu Tukiainen, tfn 0295 535 033, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Gemensamt meddelande av SHM, THL och FPA: EU:s intyg över coronavaccin finns nu tillgängligt på Mina Kanta-sidorna