Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bjuder in till utveckling av nya lösningar för digital identitet

Utgivningsdatum 2.3.2022 9.19
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar en lösning för att förnya den digitala identiteten tillsammans med Polisen, som en del av finansministeriets projekt. Utvecklingsarbetet resulterar i en ny, säker mobilapplikation för att styrka identiteten i offentliga och privata aktörers besöks- och e-tjänster. För personer som inte använder en mobil enhet produceras dessutom en alternativ identifieringslösning som gör det möjligt att uträtta ärenden i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster.

Företag och organisationer kan nu anmäla sig för att delta i utvecklandet och testningen av applikationen.

– Vi uppmuntrar alla, i vars besöks- eller e-tjänster det är nödvändigt att styrka sin identitet, att i god tid förbereda sig för drifttagningen av appen. Nu kan ni delta i utvecklandet av lösningen och i dess pilotprojekt, så att applikationen så bra som möjligt också motsvarar behoven hos olika e-tjänster och deras kunder, säger direktör Riitta Partala vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den tekniska utvecklingen av den digitala identiteten är kundorienterad. Olika slutanvändare deltar i utvecklingsarbetet och nu kan även organisationer och företag som utnyttjar lösningen delta på ett mer konkret sätt. Vårvintern 2022 blir det möjligt att testa användningen av lösningen i e-tjänsterna. När det gäller testmöjligheterna i samband med besökstjänster preciseras tidtabellen inom kort.

– Målet är att skapa en applikation som är så lätt som möjligt att använda för både enskilda medborgare och för organisationer som kontrollerar identiteten. Utgångspunkten för utvecklandet är att styrkandet av personuppgifterna är datasäkert, flexibelt och jämlikt, berättar Riitta Partala.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas mål är att göra det smidigare för alla att sköta sina ärenden.

– Smidigt uträttande av ärenden fungerar bäst då man tillhandahåller flexibla, digitala tjänster som kan användas var och när som helst. Finland är redan en föregångare när det gäller att genomföra digitala tjänster och lösningar för digital identitet. Det digitala identitetsbevis som nu utvecklas i Finland kan senare utvidgas till den digitala plånbok som EU förutsätter, berättar överdirektör Pekka Rehn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Remissrundan pågår till 8.4

Avsikten är att den tekniska lösningen för en digital identitet tas i bruk 2023. Finansministeriet begär utlåtanden om lagändringarna. Remissrundan pågår till 8.4.2022. Du kan bekanta dig närmare med ärendet på finansministeriets webbsidor.

Mobilapplikation för digital identitet

Mobilappen som utvecklas vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata möjliggör två saker:

  • Ett digitalt identitetsbevis för personer som har ett finländskt pass eller identitetskort utfärdat av Polisen. Det digitala identitetsbeviset ska fungera som officiellt identitetsbevis i både besöks- och e-tjänster.
  • Digitalt ärendehanteringsverktyg för utlänningar. Ett ärendehanteringsverktyg gör det lättare än tidigare att styrka sina personuppgifter i e-tjänsten. Förutsättningen för detta är ett officiellt resedokument som utfärdats av en utländsk myndighet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skulle bevilja ärendehanteringsverktyget.

Om en person inte vill eller kan använda mobilapplikationen, kan hen ta i bruk ett identifieringsverktyg avsett för tjänster inom den offentliga förvaltningen. Det skulle göra det möjligt att identifiera sig i myndigheternas elektroniska tjänster. Identifieringsverktyget skulle beviljas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Alla lösningar som utvecklas inom projektet är frivilliga för enskilda personer.

Ytterligare information

Överdirektör Pekka Rehn, [email protected]

Direktör Riitta Partala, [email protected]

Anmäl ditt deltagande i utvecklandet och testningen genom att skicka e-post till adressen [email protected]


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle digihenkilöllisyys