Hoppa till innehåll

Det lönar sig att använda mobilcertifikat – den snabba ökningen i digital betjäning framhäver betydelsen av pålitlig identifiering

Utgivningsdatum 21.11.2018 9.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har konkurrensutsatt autentiseringsförmedlingen för den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster från den starka autentiseringens förtroendenätverk och ingått avtal med bankerna för att använda bankkoder för identifiering. I och med avtalen kan medborgarna fortsättningsvis identifiera sig i den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster med mobilcertifikat och bankkoder. Dessutom kan man identifiera sig i tjänsterna med hjälp av medborgarcertifikatet i identitetskort som beviljats av polisen.

Genom konkurrensutsättningen valdes Telia som partner för att förmedla autentisering med mobilcertifikat och Osuuspankkis bankkoder.

”Avtalet om att använda mobilcertifikat som identifieringsredskap är en del av en större helhet av autentiseringslösningar. I avtalet med Telia har man kommit överens om förmedlingen av Telias, Elisas och DNA:s mobilcertifikat samt Osuuspankkis bankkoder. Varje år identifierar sig finländare i hundratals tjänster genom Suomi.fi-identifikation cirka 100 miljoner gånger. Identifieringstransaktioner som förmedlas av Telia utgör cirka 38 % av Suomi.fi-identifikationerna. De populäraste tjänsterna som man loggar in i med hjälp av Suomi.fi-identifikation är vero.fi, omakanta.fi, poliisi.fi samt städers och kommuners hälsovårdstjänster”, berättar direktör Timo Salovaara, som ansvarar för serviceproduktionen på Befolkningsregistercentralen.

”Det här är det första betydande avtalet som baserar sig på statens förtroendenätverks verksamhet. Avtalet ger staten betydande kostnadsbesparingar och behändigare tjänster”, berättar Mika Loukola, som är chef för affärsverksamheten på Telia.

Användningen av mobilcertifikat ökar

Telias Mika Loukola uppskattar att användningen av mobilcertifikat för digital identifiering kommer att öka betydligt under de närmaste åren. Han förutspår att dess andel kommer att öka från dagens fyra procent till närmare tio procent inom två år.

”När användningen av digitala tjänster ökar är det vettigt att människor i eventuella undantagssituationer har tillgång till flera alternativa sätt att identifiera sig”, betonar Loukola. 

”Mobilcertifikatet är ett enkelt, snabbt och säkert sätt för konsumenterna att identifiera sig, eftersom det fungerar på alla telefoner och är tillgängligt för alla. Användaren behöver alltså inte ha en smarttelefon, utan mobilcertifikatet fungerar också på enklare telefonmodeller. Mobilcertifikatet sitter i mobilens SIM-kort, och det fungerar med Telias, Elisas och DNA:s abonnemang. Användaren behöver bara kontakta sin operatör och komma överens om att ta i bruk mobilcertifikatet. Dessutom är mobilcertifikatet det överlägset billigaste sättet för tjänsteleverantörer att erbjuda pålitlig autentisering för elektroniska tjänster”, motiverar Loukola.

Telia önskar att förmedlingen av andra bankers identifieringsverktyg också kommer att ingå i upphandlingsavtalet när det blir aktuellt med upphandling igen. Då skulle Befolkningsregistercentralen inte behöva göra upp enskilda avtal, utan det vore enkelt att sköta autentiseringen med ett system. Det skulle också sänka statens kostnader ytterligare.

”Världen håller snabbt på att gå i en riktning där det är naturligt för företag och samfund att samarbeta med ett företag som förmedlar identifieringstransaktioner. Telia är en stor operatör, och kan därför erbjuda stark autentisering inte endast i Finland, men även i Norden och Baltikum ännu under detta år, och utvecklingen kommer inte att stanna där”, berättar Loukola.

Timo Salovaara, som ansvarar för Befolkningsregistercentralens serviceproduktion, berättar att Befolkningsregistercentralen för tillfället kartlägger alternativ för det mest ändamålsenliga sättet att ordna identifieringen i den offentliga förvaltningens tjänster efter 2020, när avtalen som nu ingåtts upphör.

”Syftet med utredningen är att identifiera behovet och sätten att uppdatera vår autentiseringsinfrastruktur så att den motsvarar moderna möjligheter och krav. Samtidigt vill vi säkerställa att de framtida identifieringslösningarna är så tillgängliga och lätta att använda som möjligt för alla.”

”Som en del av utredningen undersöks också hur de elektroniska identifieringsverktygen skulle kunna kompletteras med ett identifieringssätt för identifiering av utlänningar. Det finns ett behov av ett sådant identifieringssätt särskilt i länder utanför tillämpningsområdet för Europeiska unionens eIDAS-förordning, d.v.s. till exempel för personer som inte har en finländsk personbeteckning eller ett identifieringsverktyg som beviljats av en stat där eIDAS-förordningen tillämpas. Utredningen blir färdig i januari 2019”, fortsätter Salovaara.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, direktör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, fornamn.efternamn(at)vrk.fi

Telia, chef för affärsverksamheten Mika Loukola, tfn 040 302 2238, mika.loukola[at]teliacompany.com

www.mobiilivarmenne.fi