Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör det smidigare för internationella studerande som anländer till Finland att registrera sig och ansöka om hemkommun

Utgivningsdatum 10.8.2023 8.00
Pressmeddelande

Tusentals internationella utbytes- och examensstuderande inleder igen sina högskolestudier i Finland i höst. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) påskyndar deras ärendehantering genom att erbjuda ett digitalt sätt att anmäla uppgifter och genom att bland annat besöka läroanstalterna för att kontrollera studerandenas identitet.

En internationell studerande som anländer till Finland kan behöva uträtta ärenden vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att få en personbeteckning och ansöka om hemkommun. I migrationsärenden effektiviserar MDB för sin del myndighetsverksamheten genom att göra ansökningsprocesserna och de blanketter som används elektroniska. En ny webblankett för ansökan om hemkommun publicerades i början av augusti.

– Vi uppmuntrar de internationella studerandena att använda våra webblanketter för att anmäla sina uppgifter, eftersom det är smidigare att använda dem i stället för pappersblanketter, handläggningen är snabbare och samtidigt förbättras uppgifternas riktighet, berättar ledande sakkunnig Maisa Gynther vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den studerande behöver en finländsk personbeteckning för sina studier. Om en internationell studerande ännu inte har en sådan, gör hen en begäran om registrering av utlänning till MDB. Personbeteckningen kan också behövas för att uträtta ärenden hos myndigheter, för att öppna ett bankkonto och för utbetalning av lön.  

Ansökan om hemkommun kan göras på nätet när den studerande har en personbeteckning och uppfyller de lagstadgade förutsättningarna för att få en hemkommun. Man måste inte ansöka om hemkommun, men den behövs till exempel för att få ett finländskt identitetskort eller studeranderabatt inom kollektivtrafiken.


Pop up-evenemangen underlättar såväl studerandenas som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhet

När en studerande har gjort en ansökan om hemkommun eller en begäran om registrering av utlänning ska MDB i allmänhet ännu träffa hen personligen. Här har MDB tagit en kundorienterad roll.

– Eftersom antalet studerande som kommer till Finland är stort ordnar vi pop up-evenemang i samarbete med högskolorna. Där kan en internationell studerande identifiera sig för sin ansökan. Evenemangen ordnas bland annat vid läroanstalterna och i MDB:s lokaler. På så sätt behöver den studerande inte boka tid till MDB:s kundtjänst och vi kan betjäna våra övriga kunder smidigare", berättar Gynther.

Studerandena kan be sin egen finländska läroanstalt om mer information om eventuella evenemang.


Så här framskrider ärendet vid MDB för en studerande som anländer till Finland

  1. Den studerande fyller i en webblankett på dvv.fi
  2. Den studerande ska identifiera sig inom en månad efter att webblanketten har skickats. För de studerande ordnas identifieringstillfällen i samarbete med högskolorna.
  3. MDB behandlar ärendet. 
  4. Den studerande får information om registreringen.


Länk: Registrering av en utländsk studerande och ansökan om hemkommun på MDB:s webbplats


Mer information: ledande sakkunnig Maisa Gynther, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 536 355, [email protected].