Hoppa till innehåll

Suomi.fi-nyhetsbrev: Suomi.fi-meddelningar kommer i bruk - Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan har publicerats

Utgivningsdatum 30.11.2017 7.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen har publicerat novembers Suomi.fi-nyhetsbrevet.

I nyhetsbrev berättar vi b.la. om:

  • Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplaner för åren 2018-2019
  • ibruktagande av Suomi.fi-meddelningar i december
  • hur organisationer kan utnyttja information från Suomi.fi-servicedatalagret på sina egna webbtjänsterna

Läs novembers nyhetsbrev