Hoppa till innehåll

Kundberättelse: Via Suomi.fi-informationsleden överförs uppgifterna vid Siun sote till de riksomfattande registren utan varken problem eller dröjsmål

6.9.2021 15.15 | Publicerad på svenska 6.9.2021 kl. 16.20
Pressmeddelande

För Siun sote förenklar användningen av Suomi.fi-informationsleden informationsöverföringen med de riksomfattande registren. Inom social- och hälsovårdsorganisationen drar både systemanvändarna och kunderna nytta av Informationsledens säkra dataöverföring som sker utan dröjsmål.

I och med att Informationsleden togs i bruk vid Siun sote har till exempel registreringen av uppgifter om nyfödda förenklats och uppdateringen av uppgifterna i de riksomfattande registren har blivit snabbare.

– När ett barn föds i Norra Karelen får hen direkt en personbeteckning. Detta lyckas eftersom Siun sotes register har anslutits till befolkningsdatasystemet via Informationsleden, sammanfattar Tiina Vatanen, informationshanteringschef för Siun sote.

Enklare registrering – och ännu starkare datasäkerhet

Tidigare samlade man uppgifterna om nyfödda från Siun sotes egna system i en fil i slutet av dagen, varefter filen skickades till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som upprätthåller befolkningsdatasystemet. En överföringsfil som innehöll personbeteckningar kunde sökas följande morgon.

– Till dess spelade vi med tillfälliga personbeteckningar. Ur vårdpersonalens synvinkel har registreringen underlättats när rätt personbeteckning genast används. Det har också skärpt registreringen när den som sparar uppgifterna vet att den registrerade informationen genast skickas vidare, beskriver Vatanen.

Förutom att minimera fördröjningar och risken för fel i informationsgången har Informationsleden ytterligare stärkt informationssäkerheten vid Siun sote, eftersom den har lett till att antalet mellanhänder och system som behövs för att överföra information har minskat.

Det har varit lätt att kopiera en fungerande modell

Siun sotes uppgifter om nyfödda har rört sig via Informationsleden sedan december 2018 och i Norra Karelen har man varit nöjd med lösningen. Nästa utvecklingssteg tas inom kort när man även i registreringen av dödsfall övergår till ett system som anslutits till Informationsleden, vilket gör det möjligt att uppdatera uppgifterna i befolkningsdatasystemet utan dröjsmål.

Ibruktagningsprocessen har framskridit smidigt båda gångerna. Förutom från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har man fått stöd för ibruktagandet även från DigiFinland och andra social- och hälsovårdsorganisationers motsvarande ibruktagningsprocesser.

– Vi har inte behövt uppfinna samma hjul på nytt när andras erfarenheter har kunnat utnyttjas i processen. Vi har fått gott om hjälp både med att installera anslutningsservern och i problemsituationer, sammanfattar Jukka Pitkänen, som ansvarade för Siun sotes första projekt för att ta i bruk Informationsleden.

Lämplig dataöverföringslösning för social- och hälsovårdsorganisationer

För Siun sote har anslutningen till Suomi.fi-informationsleden på det hela taget varit en fungerande lösning, och aktörerna inom Siun sote rekommenderar det också för andra social- och hälsovårdsorganisationer. Framför allt underlättar Informationsleden informationsgången mellan olika system och myndigheter. När en annan myndighet genast har tillgång till de uppgifter som behövs blir också behandlingen av kundens ärende snabbare.

– På basis av detta kan jag absolut rekommendera Informationsleden. Om man funderar på någon informationsförmedlingslösning har man här en färdig riksomfattande kloss som gör att man inte själv behöver bygga upp eller köpa tjänster på den privata marknaden, säger Vatanen.

Mer information

Bekanta dig med Informationsleden i Serviceadministrationen i Suomi.fi

Informationsleden tas i bruk i samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi erbjuder råd och stöd för ibruktagandet i alla situationer. Våra kontaktuppgifter finns i Serviceadministrationen.

Tiedote - Organisaatioasiakkaat