Hoppa till innehåll

Kundberättelse: Åbo och grannkommunerna utnyttjar interoperabilitetsplattformen för att producera högklassig information om evenemang i området

Utgivningsdatum 7.6.2022 9.50 | Publicerad på svenska 8.6.2022 kl. 13.03
Pressmeddelande

Åbo stad och grannkommunerna har publicerat en klassificeringsmodell på interoperabilitetsplattformen. Med hjälp av denna kan kommunerna bättre informera om regionala evenemang, hobbyer och utbildningar. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) tillhandahåller drifttagning av interoperabilitetsplattformen avgiftsfritt för både den offentliga som den privata sektorn.

– Allt startade från att vi upptäckte att olika aktörer använder väldigt olika uttryck för samma sak. Till exempel talar någon om en konsert, medan en annan använder uttrycket spelning, medan det hos den tredje står levande musik i kalendern. Vi började söka en lösning på detta, säger projektchef Mira Koivumäki-Lindholm.

Det blir lättare att hitta information och systemen pratar bättre med varandra

I den färska klassificeringsmodellen använder vi en kombination av klassificering och ontologi, där en grövre beskrivning görs med en klassificering och en noggrannare beskrivning med ämnesord som hämtas från ontologin. Därmed klarar man sig med en enkel klassificering som är lätt att använda och de ämnesord som hämtas från ontologin hjälper till att precisera sökresultaten.

– I praktiken är det lättare för individen att hitta information och systemen pratar bättre sinsemellan, förklarar Koivumäki-Lindholm.

Klassificeringsmodellen som vi utvecklat i samarbete med Terminologicentralen lämpar sig till exempel för evenemang och utbildningskalendrar eller -databaser. Modellen kan du utnyttja fritt och bearbeta enligt dina behov. Modellen finns i tjänsten Kodlistor på MDB:s interoperabilitetsplattform.

– Vår största önskan är att detta omsorgsfullt utförda arbete utnyttjas och att den färdiga produkten tas i bruk i så stor utsträckning som möjligt, säger Koivumäki-Lindholm.

Klassificeringarna uppstår inte i mängden utan i substansen

Den nya klassificeringsmodellen har gjorts i nära samarbete med Åbo grannkommuner S:t Karins, Nådendal och Reso. Sakkunniga inom evenemangsbranschen, representanter för fritidssektorn och sakkunniga inom utbildningssektorn deltog. Åbo stad hade ansvaret för att leda samarbetsprojektet.

– I projektet samarbetade vi på bred front med sakkunniga inom dessa olika områden, vilket är särskilt viktigt för att säkerställa att klassificeringen fungerar, berättar Terminologicentralens direktör Katri Seppälä.

Utöver samarbetet med substanssakkunniga kunde man i projektet testa hur klassificeringsmodellen fungerar direkt som en del av applikationsutvecklingen.

– Det här var en ny erfarenhet även för professionella inom terminologi och visade att det är mycket viktigt att beakta klassificeringens tekniska funktion. I projektet fick vi en fruktbar dialog med systemets utvecklare, gläder sig Seppälä.

Kostnadsinbesparingar genom datakvalitet, interoperabilitet och samarbete

Det är kostnadseffektivt att utnyttja färdiga kodlistor och datamodeller i den egna systemutvecklingen. Att använda enhetliga begrepp underlättar planeringen och förståeligheten av tjänster.

– När det finns material för gemensamt bruk inom den offentliga förvaltningen blir andelen eget arbete mindre och kostnaderna minskar, påminner Seppälä.

Klassificeringsmodellerna kan utnyttjas fritt

Klassificeringarna finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Interoperabilitetsplattform:

Läs mer om genomförandet av projektet inom öppna data och produkter på Digibag-webbplatsen (på finska) .

Lyssna också på Terminologicentralens direktör Katri Seppäläs synpunkter på semantisk interoperabilitet i utvecklingen av digitala tjänster i podcastavsnittet: ”"Text är data - semantisk ontologi i webbtjänsten" (på finska).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller drifttagning av interoperabilitetsplattformen avgiftsfritt för både den offentliga som den privata sektorn. Läs mer om interoperabilitetsplattformen och dess drifttagning.

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle yhteentoimivuus