Hoppa till innehåll

Julkishallinnon valmius tietoturvaloukkausten hoitoon on TAISTO18-harjoituksen myötä entistä parempi

29.11.2018 9.00
Tiedote

TAISTO18-harjoitus laittoi ministeriöiden, virastojen, kuntien, korkeakoulujen ja sote-toimijoiden toiminnan testiin marraskuussa. Selvisi, että valmius hallita tietoturvauhkia ja tietosuojapoikkeamia on organisaatioiden omien hallinnollisten prosessien osalta varsin hyvä, mutta parannettavaakin löytyy muun muassa kriisiviestinnästä, henkilöstön koulutuksesta ja tietoturvapäivitysten hallinnasta.

Marraskuun aikana Suomen julkinen hallinto harjoitteli Väestörekisterikeskuksen johdolla tietoturvaloukkausten hallintaa yhteisessä TAISTO18-harjoituksessa. Harjoitukseen osallistui lähes 250 organisaatiota neljänä eri harjoituspäivänä. Osallistujien tehtävänä oli toimia harjoituspäivän ajan kuin oikeassa tilanteessa, jossa organisaation tietojärjestelmään on murtauduttu ja henkilötietoja on vuodettu luvatta verkkoon.

– Uhkia ei voi täysin välttää, mutta niihin voi varautua ja välttää siten pahimmat vahingot. Harjoittelemalla todentuntuista tilannetta organisaatiot saavat selvitettyä, toimisivatko heidän ohjeistuksensa ja toimintamallinsa kuten on kuviteltu, vai kaipaavatko ne vielä kehittämistä, kertoo johtava erityisasiantuntija Kimmo Rousku Väestörekisterikeskuksesta. 

Digitalisaation myötä sähköiset palvelut ovat helpottaneet kansalaisten ja yritysten asiointia. Sähköisten palvelujen kehittyessä valitettavasti myös kyberrikollisuus on kehittynyt ja uhka digitaaliselle toimintaympäristölle on jatkuva. Palvelujen luotettavuuteen ja jatkuvaan kehitykseen on panostettava, jotta tietoturva ja tietosuoja voivat toteutua.

TAISTO18-harjoitus osoitti organisaatioiden digiturvavalmiuksien vahvuudet ja heikkoudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä muut digitaalisessa toimintaympäristön muutokset ovat saaneet myös julkisen hallinnon organisaatiot panostamaan entistä enemmän digitaaliseen turvallisuuteen. Tämä näkyi Kimmo Rouskun mukaan selvästi TAISTO18-harjoituksessa.

– Harjoitus oli ensimmäinen laatuaan, joten täysin vertailukelpoista tietoa ei vielä ole tarjolla. Tarkoitus on toistaa TAISTO-harjoitus vuosittain, jolloin voidaan verrata tuloksia edellisiin vuosiin. Näin havaitsemme myös, minkä asioiden kehittämiseen organisaatiot kaipaavat erityistä tukea ja voimme sitä tarjota, Kimmo Rousku kertoo.

Harjoituksen tulosten perusteella on jo koottu muutamia yleisimmin toistuvia kehityskohteita ja hyvin toimivia asioita. Tarkempi loppuraportti TAISTO18-harjoituksesta julkaistaan tammikuussa 2019.

Yleisimmät kehityskohteet

  • vastuiden ja roolien selkiyttäminen liittyen tietoturvaan, tietosuojaan ja kriisiviestintään
  • henkilöstön jatkuva koulutus ja harjoittelu
  • ohjeiden läpikäynti ja päivittäminen liittyen tietoturvaan, tietosuojaan ja kriisiviestintään

Yleisimmin hyvin toimivat asiat

  • organisaation sisäinen yhteistyön sujuvuus
  • organisaatioiden johdon ja asiantuntijoiden sitoutuminen vastuulliseen toimintaan kriisitilanteessa
  • organisaation harjoituksessa käyttämät omat palvelut toimivat pääosin hyvin

Harjoituksen osallistujat uskovat voivansa parantaa omia valmiuksiaan harjoitushavaintojen avulla. Lähes kaikki osallistuneet ilmoittivat olevansa halukkaita osallistumaan vastaavanlaiseen harjoitukseen myös ensi vuonna.

Väestörekisterikeskus pyrkii julkaisemaan harjoitusaineiston vapaasti organisaatioiden käyttöön loppuvuoden 2018 aikana. Tammikuussa 2019 julkaistaan TAISTO18-harjoituksen loppuraportti.

Väestörekisterikeskuksen harjoituspäivä nosti esiin henkilöstön osaamisen tärkeyden

Väestörekisterikeskus järjesti harjoituksen koko julkiselle hallinnolle, mutta laittoi myös oman tiiminsä harjoittelemaan tietoturvapoikkeaman hallintaa osana TAISTO18-harjoitusta.

– Häiriö- ja poikkeamahallinnan prosesseja on tullut käytännössä koeteltua Väestörekisterikeskuksessa teknisten häiriöiden sekä palvelunestohyökkäysten vuoksi. Kaiken kaikkiaan prosessi ja roolitus organisaatiossamme toimii hyvin ja saumattomasti, ICT-johtaja Mira Holmroos-Kolari Väestörekisterikeskuksesta kertoo.

Väestörekisterikeskuksen harjoituksessa havaittiin, että huomiota on syytä kiinnittää entistä enemmän henkilöiden valmiuksiin. Jo nimettyjen avainhenkilöiden lisäksi on tärkeää, että riittävät valmiudet tilanteen hoitoon on mahdollisimman monella, jotta kapulaa voidaan hallitusti vaihtaa esimerkiksi tilanteiden pitkittyessä.  Lisäksi valmistautuminen ulkoiseen viestintään vaatisi yhä tiiviimpää yhteistyötä kumppanien kanssa.

– Kullanarvoisiksi ovat osoittautuneet ohjeistuksemme ja esimerkiksi kriisiviestintäsuunnitelmamme käytännön tilanteissa ja myös tässä harjoituksessa, Mira Holmroos-Kolari summaa.

                                          

Harjoituksen kutsui koolle valtiovarainministeriö kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen toimeksiannosta. Viimeisten puolentoista vuoden ajan ministeriön asettamat Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta) ja digitaalisen turvallisuuden johtoryhmä (VAHTI) ovat toteuttaneet yhteisiä digitaalista turvallisuutta edistäviä hankkeita. Hankkeissa on tuotettu koulutusvideoita, järjestetty työpajatilaisuuksia ja toteutettu nyt päättynyt TAISTO18-harjoitus. Näiden avulla on pystytty merkittävästi edistämään Suomen julkisen hallinnon organisaatioiden tietoturva- ja tietosuojaprosesseja, mikä on ollut muun muassa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanon edellytys.

Harjoituksen järjestivät yhteistyössä Väestörekisterikeskus, Poliisihallitus, tietosuojavaltuutetun toimisto, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.


Lisätietoja (29.11. klo 10.30 alkaen):

Kimmo Rousku
johtava erityisasiantuntija ja TAISTO18-harjoituksen johtaja
Väestörekisterikeskus
[email protected]
puh. 0295 535 120

Lue myös Kimmo Rouskun TAISTO-blogi: Turvallinen digitalisaatio edellyttää luotettavia palveluita »