Hoppa till innehåll

I de nya webbutbildningarna fördjupar man sig i dataskydd och kommunernas digitala säkerhet

16.9.2021 9.06 | Publicerad på svenska 28.9.2021 kl. 15.13
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat två nya webbutbildningar om digital säkerhet. Utbildningen Digital säkerhet för kommunernas förtroendevalda är särskilt aktuell nu när kommunernas nya förtroendevalda har inlett sitt arbete. Kursen Dataskyddets ABC 2 fördjupar sig i dataskydd och granskar dataskyddets förhållande till andra grundläggande rättigheter. Båda kurserna är avgiftsfria och öppna för alla på plattformen eOppiva.

Utbildning i digital säkerhet för kommunernas förtroendevalda

I utbildningen som riktar sig till kommunernas förtroendevalda bekantar man sig med digital säkerhet, dess grundbegrepp och allmänna principer. Utbildningen innehåller exempelfall som belyser betydelsen av digital säkerhet i den offentliga förvaltningens verksamhet ur den kommunala förtroendevaldas synvinkel.

I utbildningen lär man sig identifiera och klassificera de uppgifter som behandlas i kommunens förtroendeuppdrag. På basis av klassificeringen av uppgifter lär man sig välja lokaler, utrustning och tjänster som lämpar sig för behandlingen av dem.

Utbildningen är särskilt avsedd för kommunerna, men den lämpar sig för alla som vill utveckla sina egna färdigheter i digital säkerhet. Utbildningen har publicerats på finska, svenska och engelska.

Dataskyddets ABC 2 – Djupare om dataskydd

I den nya utbildningen Dataskyddets ABC 2 granskas dataskyddets förhållande till andra grundläggande rättigheter, bilden av dataskyddet som en del av organisationens verksamhet fördjupas och man sätter sig närmare in i tillämpningen av dataskyddet till exempel i upphandlingar. Vid denna tidpunkt har utbildningen publicerats på finska.

Utbildningen är en fortsättning på den populära utbildningen Dataskyddets ABC 2020 för personalen inom den offentlig förvaltning. Den är särskilt avsedd för anställda inom den offentliga förvaltningen som hanterar många personuppgifter i sitt arbete.

Helheten Digital säkerhet i livet innehåller utbildningar och ett spel om digital säkerhet

De nya utbildningarna är en del av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas utbildningshelhet Digital säkerhet i livet, som innehåller avgiftsfria utbildningar om digital säkerhet som är öppna för alla. Helheten omfattar webbutbildningar för organisationernas ledning, experter på digital säkerhet och organisationernas hela personal. I utbildningarna lär man sig bl.a. att identifiera och reagera på de vanligaste hotsituationerna inom digital säkerhet.

Utbildningarna kompletteras av mobilspelet Digital säkerhet i livet, med hjälp av vilket man kan öva på digitala säkerhetsfärdigheter i praktiska situationer. Den första delen av spelet fokuserar på färdigheter i digital säkerhet som behövs i arbetslivet. Spelaren fungerar i rollen som arbetstagare i den fiktiva kommunen Tyrskylä. Den första uppgiftshelheten finns på finska, svenska och engelska. Nytt finskspråkigt innehåll publiceras under hösten.

Helheten Digital säkerhet i livet är ett sätt för organisationer att se till att deras personal har de grundläggande färdigheter i digital säkerhet som behövs. När baskompetensen är i skick kan varje organisation koncentrera sig på att utöver detta erbjuda personalen tillräckliga anvisningar och utbildning om organisationens egna verksamhetssätt och processer för digital säkerhet.

Länkar

Bekanta dig med de nya kurserna och utbildningshelheten Digital säkerhet i livet

Kontaktuppgifter

Juha Kirves, datasäkerhetsexpert, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn. 0295 535 151

JUDO-projekt digital säkerhet