Hyppää sisältöön

Uudet verkkokoulutukset syventyvät tietosuojaan ja kuntien digiturvaan

Julkaisuajankohta 16.9.2021 9.06
Tiedote

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut kaksi uutta verkkokoulutusta digiturvallisuudesta. Digiturvallisuus kuntien luottamushenkilöille -koulutus on erityisen ajankohtainen nyt, kun kuntien uudet luottamushenkilöt ovat aloittaneet työnsä. Tietosuojan ABC 2 -kurssi syventyy tietosuojaan ja tarkastelee tietosuojan suhdetta muihin perusoikeuksiin. Molemmat kurssit ovat maksuttomia ja kaikille avoimia eOppiva-alustalla.

Digiturvakoulutus kuntien luottamushenkilöille

Kuntien luottamushenkilöille suunnatussa koulutuksessa tutustutaan digitaaliseen turvallisuuteen, sen peruskäsitteisiin ja yleisiin periaatteisiin. Koulutus sisältää esimerkkitapauksia, jotka valaisevat digiturvallisuuden merkitystä julkisen hallinnon toiminnassa kunnan luottamushenkilön näkökulmasta.

Koulutuksessa opitaan tunnistamaan ja luokittelemaan tiedot, joita kunnan luottamustehtävissä käsitellään. Tiedon luokittelun perusteella opitaan valitsemaan niiden käsittelyyn soveltuvat tilat, laitteet ja palvelut.

Koulutus on suunnattu erityisesti kuntien käyttöön, mutta se soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää omia digiturvataitojaan. Koulutus on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tietosuojan ABC 2 – Syvemmälle tietosuojaan

Uudessa Tietosuojan ABC 2 -koulutuksessa tarkastellaan tietosuojan suhdetta muihin perusoikeuksiin, syvennetään kuvaa tietosuojasta osana organisaation toimintaa sekä perehdytään tarkemmin sen soveltamiseen esimerkiksi hankinnoissa.

Koulutus on jatkoa suositulle Tietosuojan ABC Julkishallinnon henkilöstölle 2020 -koulutukselle. Se on tarkoitettu erityisesti julkishallinnon työntekijöille, jotka käsittelevät työssään paljon henkilötietoja.

Digiturvallinen elämä -kokonaisuus sisältää digiturvakoulutuksia ja -pelin

Uudet koulutukset ovat osa Digi- ja väestötietoviraston Digiturvallinen elämä -koulutuskokonaisuutta, joka sisältää maksuttomia ja kaikille avoimia digiturvakoulutuksia. Kokonaisuuteen kuuluu verkkokoulutuksia organisaatioiden johdolle, digitaalisen turvallisuuden asiantuntijoille ja organisaatioiden koko henkilöstölle. Koulutuksissa opitaan mm. tunnistamaan yleisimmät digiturvallisuuden uhkatilanteet ja reagoimaan niihin.

Koulutuksia täydentää Digiturvallinen elämä -mobiilipeli, jonka avulla digiturvataitoja voi harjoitella käytännöllisissä tilanteissa. Pelin ensimmäisessä osassa keskitytään työelämässä tarvittaviin digiturvataitoihin ja toimitaan kuvitteellisen Tyrskylän kunnan työntekijän roolissa. Ensimmäinen tehtäväkokonaisuus on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uutta suomenkielistä sisältöä julkaistaan syksyn aikana.

Digiturvallinen elämä -kokonaisuus on organisaatioille yksi keino huolehtia siitä, että niiden henkilöstöllä on tarvittavat perustaidot digiturvallisuudessa. Kun perusosaaminen on kunnossa, kukin organisaatio voi keskittyä tarjoamaan sen lisäksi henkilöstölleen riittävästi ohjeistusta ja koulutusta organisaation omista digiturvan toimintatavoista ja prosesseista.

Linkit

Tutustu uusiin kursseihin ja Digiturvallinen elämä -koulutuskokonaisuuteen

Yhteystiedot

Juha Kirves, tietoturva-asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 151

JUDO-hanke digiturva