Hoppa till innehåll

Hur ser de finländska digitala färdigheterna ut 2022? – Välkommen till publiceringsevenemanget av Rapporten om digital kompetens den 2 december 2022!

Utgivningsdatum 11.11.2022 14.49
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar den första Rapporten om digital kompetens den 2 december 2022.

I rapporten framgår

· hur de finländska digitala färdigheterna ser ut 2022

· vad som krävs för att öka de digitala färdigheterna

· hur vi kan uppmuntra till att öka de digitala färdigheterna

Kom med och lyssna till rapportens resultat antingen på plats eller på webbinariet!

Dagen inleds kl. 9.00 med nätverksbyggande kaffeservering och själva programmet börjar kl. 9.30.

I slutet av evenemanget har deltagarna möjlighet att nätverka under kaffeserveringen - både på plats och på webbinariet.

Anmäl dig senast 28.11.2022: https://www.lyyti.fi/reg/digituen-vuosiwebinaari

Vad är Rapporten om digital kompetens?

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerar den första Rapporten om digital kompetens den 2 december 2022. Det digitala modet är en central observation i rapporten. Med digitalt mod avses självförtroende med vilket man vågar pröva och ta i bruk nya eller uppdaterade digitala apparater och tjänster eller utvecklas i användningen av dem. I grund och botten handlar det alltså om mod att möta en digitaliserad vardag.

Digitalt mod behövs, eftersom varje gång man möter en främmande eller uppdaterad tjänst krävs det förmåga att tåla osäkerhet. Om det digitala modet har fått stötar eller man inte har kunnat stärka det, kan en allt mer digital miljö bli en källa till ångest som det är allt svårare att undvika.

Rapporten grundar sig på 45 indikatorer som behandlar digitaliseringen av samhället och individens digitala kompetens samt digitaliseringsupplevelsen. Med hjälp av dessa indikatorer följer man i fortsättningen årligen upp de digitala färdigheterna. Dessutom fördjupar sig rapporten om digital kompetens årligen i ett centralt tema.