Servicearbete utförs i VTJkysely av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter 26.4.2020 kl. 8-11

På grund av servicearbeten i bakgrundsregistret för Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter kan det förekomma störningar i VTJkysely. Störningarna kan orsaka korta avbrott i dessa service på söndag 26.4. mellan kl. 8:00-11:00.

Vi beklagar eventuella olägenheter som störningen kan medföra.