Hoppa till innehåll

Gör så här om du har problem med att logga in i BDS-administratörsgränssnittet för Byggnads- och lägenhetsuppgifter (Rahu) eller webbläsarapplikationen BDSförfrågan

Utgivningsdatum 7.11.2022 16.49 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 8.34

Gör så här om du har problem med att logga in i BDS-administratörsgränssnittet för Byggnads- och lägenhetsuppgifter (Rahu) eller webbläsarapplikationen BDSförfrågan

Användare av administratörsgränssnittet för Byggnads- och lägenhetsuppgifter (Rahu) (https://rahu.2016.vtj.vrk.fi/) och användargränssnittet för BDSförfrågan (https://vtjkysely.2016.vrk.fi/) kan ha problem med att logga in i tjänsterna.

Vi problem får användaren följande felmeddelande:

  • ”Anslutningen är inte privat: NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID” (Microsoft Edge, Google Chrome och Opera)
  • ”Anslutningen är inte säker: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER” (Mozilla Firefox)

Problemet beror på webbläsaruppdateringar som gjorts på användarnas arbetsstationer. I synnerhet i samband med uppdateringar av Google Chrome och Mozilla Firefox har förtroendet för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikat brutits.

Gör så här om du får ett felmeddelande av detta slag från administratörsgränssnittet för Byggnads- och lägenhetsuppgifter (Rahu) eller i webbläsarapplikationen BDSförfrågan:

  1. Om du använder Google Chrome eller Mozilla Firefox kan du först prova att ansluta med en annan webbläsare, t.ex. Microsoft Edge (eller med en tredje om Edge inte fungerar).
  2. Om det inte går att ansluta nu heller ska du kontakta din organisations IT-stöd.
  3. Uppge följande uppgifter när du tar kontakt:
    • Min webbläsare (eller min arbetsstations operativsystem) litar just nu inte på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som certifikatutfärdare. Detta har kanske försvunnit i samband med en uppdatering av webbläsaren. Kan ni installera MDB:s certifikatutfärdares certifikat för mig och samtidigt för alla arbetsstationer/webbläsare i min organisation som använder BDS. Certifikaten kan laddas ner på: https://dvv.fi/sv/ca-certifikatet. På sidan ska följande certifikat laddas ner:​​​​​​​

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Kundtjänst för organisationer, tfn 0295 535 115 (vardagar kl. 10–15), [email protected]

Störringmeddelanden Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle VTJkysely byggnadsinformation byggnadsuppgifter, underhåll certifikat