Hoppa till innehåll

Förnyelsen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe i Lahtis flyttas

Utgivningsdatum 2.6.2023 14.03 | Publicerad på svenska 2.6.2023 kl. 17.06
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata håller på att flytta till nya kundservicelokaler i samma fastighet i Lahtis.

Till skillnad från tidigare uppgifter flyttar vi till nya lokaler först senare i juni.
Vi informerar närmare om den nya tidtabellen och dess eventuella konsekvenser för vår kundservice i Lahtis under vecka 23.
 
Stängningen av våra kundservicelokaler som meddelades tidigare har annullerats 5–9.6.2023 och vi betjänar våra kunder vecka 23 enligt våra normala tidtabeller.
 
Kom ihåg att största delen av ärendena inte kräver besök vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas serviceställe, utan ärendet kan skötas via elektroniska servicekanaler eller via telefontjänsten. Vi rekommenderar att du bokar tid för ärenden som kräver besök så att du undviker köande.

Se våra tjänster som kräver besök: https://dvv.fi/sv/tjanster-som-kraver-besok  

Boka tid
 
När renoveringen av ämbetshuset i Lahtis är klar delar vi serviceställe med Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, FPA, Tavastlands arbets- och näringsbyrå och Utsökningen. De gemensamma serviceställena är en del av förnyelsen av statens service- och lokalnät. Målet med projektet är att under 2020-talet samla de statliga myndigheternas kundservice vid personligt besök till gemensamma serviceställen. Samtidigt effektiviseras statens lokalanvändning när ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.