Hoppa till innehåll

För många ökar behovet av okända dokument kontinuerligt - intressebevakningsfullmakten ingår i varje finländares handlingsportfölj

Utgivningsdatum 2.5.2022 6.56
Pressmeddelande

Befolkningens åldrande ökar behovet av intressebevakning avsevärt under de kommande åren. För många finländare är intressebevakningsfullmakten mer okänd än den traditionella intressebevakningen, men ett smidigare sätt att sköta sina egna ärenden sätt att sköta sina egna ärenden när man inte själv har funktionsförmåga. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) betonar ett viktigt ämne tillsammans med cirka 50 finländska organisationer genom att starta kampanjen Omissa käsissä (I egna händer) i maj.

Med en intressebevakningsfullmakt kan en annan person ges fullmakt att till exempel fatta ekonomiska och hälsorelaterade beslut i en situation där den egna funktionsförmågan är nedsatt. Oförmågan att agera kan uppstå till exempel på grund av en allvarlig sjukdom, en olycka eller en minnessjukdom. 

När befolkningen åldras ökar också behovet av hjälp för att sköta ärenden. Skötseln av ärendena kan ordnas till exempel genom att en intressebevakare förordnas eller en intressebevakningsfullmakt fastställs. Nästan hälften av de intressebevakningar och intressebevakningsfullmakter som trädde i kraft år 2021 var intressebevakningsfullmakter. Målet med kampanjen är att största delen av finländarna i framtiden ska få den hjälp de behöver genom att göra en intressebevakningsfullmakt. 

Med intressebevakningsfullmakten kan man förbereda sig på att den egna funktionsförmågan försämras – det finns stöd för att upprätta fullmakten

– Att göra en intressebevakningsfullmakt börjar med att man funderar på vem man vill låta sköta ens ärenden. Många vet till exempel inte att man inte kan sköta makens/makans ärenden utan fullmakt. Intressebevakningsfullmakten ger de mest heltäckande metoderna för detta, betonar Liinu Lehto, kommunikations- och marknadsföringsdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Intressebevakningsfullmakt är ett enklare alternativ för närstående än traditionell intressebevakning, eftersom individuella önskemål har övervägts på förhand och en förtroendeperson har valts. Förtroendepersonen behöver inte heller årligen rapportera om skötseln av ärenden till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Handlingar och verifikat ska ändå bevaras. 

Det lönar sig att upprätta intressebevakningsfullmakten tillsammans med en sakkunnig som känner till lagen. Hjälp med att upprätta fullmakten fås till exempel från banker, olika organisationer, advokatbyråer och juridiska byråer samt rättshjälpsbyråer. Experthjälp är viktig för att fullmakten ska vara juridiskt giltig när den fastställs.  Ungefär 20 procent av intressebevakningsfullmakterna fastställs inte av olika orsaker. 

En intressebevakningsfullmakt upprättas alltid på förhand. Fullmakten bekräftas av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata först då personen inte längre har funktionsförmåga.

Även om sannolikheten för nedsatt funktionsförmåga ökar med åldern, kan situationen uppkomma oväntat för vem som helst.

– Vi fastställer ständigt intressebevakningsfullmakter för personer i alla åldrar. Att utarbeta detta dokument inför en otursam dag berör oss alla, påminner Lehto. 

Cirka 50 finländska organisationer för kampanj för frågan

I kampanjen Omissa käsissä (I egna händer) som inleds i början av maj väcker man upp finländarna till att ta framtida beslut i egna händer och aktivera dem att göra en intressebevakningsfullmakt för sig själva eller för sina närstående. Kampanjen kommer att fortsätta i flera år.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är initiativtagare till kampanjen. Intressebevakningsfullmaktens betydelse och ämnets aktualitet har dock fått tiotals organisationer, företag samt finansministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet med i kampanjen.

– Vi är verkligen glada över att så många finländska organisationer vill delta i kampanjen för en viktig sak. I denna kampanj behöver vi dem alla. Det ligger i allas intresse att människornas vardag rullar så smidigt som möjligt även om livet överraskar på ett obehagligt sätt, berättar Lehto. 


Kampanjen I egna händer (Omissa käsissä) i ett nötskal

 • Intressebevakningsfullmakten är ett dokument som kan användas för att ge en annan person fullmakt att till exempel fatta ekonomiska och hälsorelaterade beslut i en situation där den egna funktionsförmågan är nedsatt.
 • År 2021 fastställdes cirka 6 000 intressebevakningsfullmakter och antalet väntas öka årligen när befolkningen åldras.
 • Genom kampanjen Omissa käsissä (I egna händer) som inleds i början av maj vill man öka medvetenheten om intressebevakningsfullmakter samt uppmuntra medborgarna att upprätta intressebevakningsfullmakter i god tid.
 • Kampanjen syns i olika medier från och med maj.
 • I kampanjen deltar cirka 50 organisationer från ministerier till lokalföreningar.
 • Man kan fortfarande delta i kampanjen. Mer information om kampanjen, upprättande av intressebevakningsfullmakt, medverkande partner och deltagande finns på adressen  www.iegnahänder.fi

Organisationer som deltar i kampanjen I egna händer

 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet
 • Aktia
 • Advokatbyrå E. Galle Oy
 • Advokatbyrå Marjo Paananen 
 • Danske Bank
 • Eddi edunvalvonnan palveluohjaaja Oy
 • Edunvalvontavaltuutus ry
 • Pensionsskyddscentralen
 • Pensionstagarnas Centralförbund PCF
 • ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
 • Södra Savolax rättshjälpsbyrå
 • Finanssiala
 • FINE Försäkrings- och finansrådgivningen
 • Folkhälsan
 • Forlex Partners Oy
 • Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto
 • Järvi-Suomen Osuuspankki
 • Egentliga Tavastlands rättshjälpsbyrå
 • Kela FPA
 • Finlands Juristförbund
 • Avokatbyrå Forlex Partners Oy
 • Advokatvtrå Laki-Silta
 • Advokatbyrå Lakivainio
 • Juridisk tjänst Kevytjuridiikka Oy
 • Juridiska tjänster S. Jokinen Oy
 • Lapplands Andelsbank
 • Lexly Oy
 • Sydvästra Finlands Andelsbank
 • Västra Finlands Andelsbank
 • Läkarförbundet
 • Marjo Nyström Consulting Oy/Lakipolku
 • Marjo Nyström Consulting Oy/Lakipolku
 • Marthaförbundet
 • Mikkelin Setlementti ry
 • Minnesförbundet
 • Nagu Andelsbank
 • Närståendevårdarnas förbund rf
 • OP Gruppen
 • OP Södra Tavastland
 • OP Kymmenedalen
 • OP Lounaismaa
 • OP Uleåborg
 • Familjejuristerna Kokko & Kuusiluoma Oy
 • Pilviisi Oy
 • Norra Karelens rättshjälpsbyrå
 • POP Banken
 • Procopé & Hornborg Advokatbyrå Ab
 • Finlands advokatförbund
 • Finlands Läkarförbund
 • Suomen muistiasiantuntijat ry
 • Sparbanken
 • Taitekohta Tiina Kuopanportti Oy
 • Centralförbundet för de gamlas väl
 • Övre Birkalands Andelsbank

Meddelanden uppdaterad 2.5.22 kl. 12.50