Hyppää sisältöön

Monelle tuntemattoman asiakirjan tarve kasvaa Suomessa jatkuvasti – edunvalvontavaltuutus kuuluu jokaisen suomalaisen asiakirjasalkkuun

Julkaisuajankohta 2.5.2022 6.56
Tiedote

Väestön ikääntyminen lisää edunvalvonnan tarvetta tulevina vuosina merkittävästi. Edunvalvontavaltuutus on monelle suomalaiselle perinteistä edunvalvontaa tuntemattomampi, mutta ketterämpi tapa huolehtia omien asioiden hoitamisesta toimintakyvyttömyyden hetkellä. Digi- ja väestötietoviraston (DVV) nostaa tärkeää aihetta esille yhdessä noin 50 suomalaisen organisaation kanssa käynnistämällä toukokuussa Omissa käsissä -kampanjan.

Edunvalvontavaltuutuksella toisen henkilön voi valtuuttaa tekemään esimerkiksi talouteen ja terveyteen liittyviä päätöksiä tilanteessa, jossa oma toimintakyky on heikentynyt. Toimintakyvyttömyys voi tulla eteen esimerkiksi vakavan sairauden, onnettomuuden tai vaikkapa muistisairauden myötä. 

Kun väestö ikääntyy, kasvaa myös avun tarve asioiden hoitamiselle. Asioiden hoito voidaan järjestää esimerkiksi edunvalvojan määräämisen tai edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisen avulla. Vuonna 2021 voimaan tulleista edunvalvonnoista ja edunvalvontavaltuutuksista melkein puolet oli edunvalvontavaltuutuksia. Kampanjan tavoitteena on se, että tulevaisuudessa suurin osa suomalaisista saisi tarvitsemansa avun tekemällä edunvalvontavaltuutuksen. 

Edunvalvontavaltakirjalla voi varautua oman toimintakyvyn heikentymiseen –
valtakirjan tekoon on tarjolla tukea

– Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen alkaa siitä, että miettii, kenen käsiin haluaa asioidensa hoitamisen antaa. Moni ei esimerkiksi tiedä, että puolison asioita ei voi hoitaa ilman valtuutusta. Edunvalvontavaltuutus antaa tähän kattavimmat keinot, Digi- ja väestötietoviraston viestintä- ja markkinointijohtaja Liinu Lehto painottaa. 

Edunvalvontavaltuutus on läheisille perinteistä edunvalvontaa helpompi vaihtoehto, koska yksilölliset toiveet on etukäteen mietitty ja luottohenkilö valittu. Luottohenkilön ei tarvitse myöskään raportoida asioiden hoitamisesta vuosittain Digi- ja väestötietovirastolle. Toki asiakirjat ja tositteet tulee pitää tallessa. 

Edunvalvontavaltakirja kannattaa tehdä yhdessä lakia tuntevan asiantuntijan kanssa. Apua valtakirjan tekemiseen on saatavilla esimerkiksi pankeista, eri järjestöistä, asianajo- ja lakiasiaintoimistoista sekä oikeusaputoimistoista. Asiantuntijan apu on tärkeä, jotta valtakirja on vahvistamisen hetkellä juridisesti pätevä. Noin 20 prosenttia edunvalvontavaltuutuksista jää vuosittain eri syistä vahvistamatta.

Edunvalvontavaltakirja tehdään aina ennakkoon. Valtakirja vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa vasta toimintakyvyttömyyden sattuessa.

Vaikka toimintakyvyn heikentymisen todennäköisyys kasvaa iän myötä, tilanne voi tulla yllättäen eteen kenelle tahansa.

– Meillä vahvistetaan jatkuvasti ihan kaiken ikäisten edunvalvontavaltakirjoja. Kyllä tämän asiakirjan laatiminen pahan päivän varalle koskettaa meistä jokaista, Lehto muistuttaa. 

Noin 50 suomalaista organisaatiota kampanjoi asian puolesta

Toukokuun alussa käynnistyvässä Omissa käsissä -kampanjassa herätellään suomalaisia ottamaan tulevaisuuden päätökset omiin käsiinsä ja aktivoimaan heidät tekemään edunvalvontavaltuutuksen itselleen tai läheiselleen. Kampanjointi tulee jatkumaan useamman vuoden ajan.

Kampanjan alullepanijana toimii Digi- ja väestötietovirasto. Edunvalvontavaltuutuksen merkittävyys ja aiheen ajankohtaisuus on kuitenkin saanut kymmenittäin järjestöjä, yrityksiä sekä valtiovarainministeriön, oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kampanjointiin.

– Olemme todella innoissamme, että niin moni suomalainen organisaatio haluaa olla mukana kampanjoimassa tärkeän asian puolesta. Tässä kampanjassa tarvitsemme heitä kaikkia. On kaikkien etu, että ihmisten arki rullaa mahdollisimman sujuvasti myös silloin, jos elämä pääsee yllättämään ikävällä tavalla, Lehto kertoo. 


Omissa käsissä -kampanja pähkinänkuoressa

 • Edunvalvontavaltakirja on asiakirja, jonka avulla toisen henkilön voi valtuuttaa tekemään esimerkiksi talouteen ja terveyteen liittyviä päätöksiä, jos oma toimintakyky heikentyy.
 • Vuonna 2021 vahvistettiin noin 6 000 edunvalvontavaltuutusta ja määrän odotetaan kasvavan vuosittain väestön ikääntyessä.
 • Toukokuun alussa käynnistyvällä Omissa käsissä -kampanjalla halutaan lisätä tietoisuutta edunvalvontavaltuutuksista sekä kannustaa kansalaisia edunvalvontavaltakirjan tekemiseen hyvissä ajoin.
 • Kampanja näkyy eri medioissa toukokuusta alkaen.
 • Kampanjoinnissa on mukana noin 50 organisaatiota ministeriöistä paikallisyhdistyksiin.
 • Kampanjaan voi yhä osallistua. Lisätietoa kampanjasta, edunvalvontavaltakirjan tekemisestä, mukana olevista kumppaneista ja osallistumisesta voi lukea osoitteesta www.omissakäsissä.fi

Omissa käsissä kampanjaan osallistuvat organisaatiot

 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Oikeusministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Valtiovarainministeriö
 • Aktia
 • Asianajotoimisto E. Galle Oy
 • Asianajotoimisto Marjo Paananen 
 • Danske Bank
 • Eddi edunvalvonnan palveluohjaaja Oy
 • Edunvalvontavaltuutus ry
 • Eläketurvakeskus
 • Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
 • ESTERY - Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry
 • Etelä-Savon oikeusaputoimisto
 • Finanssiala
 • FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
 • Folkhälsan
 • Forlex Partners Oy
 • Hyvinvointioikeuden keskus, Itä-Suomen yliopisto
 • Järvi-Suomen Osuuspankki
 • Kanta-Hämeen oikeusaputoimisto
 • Kela FPA
 • Lakimiesliitto
 • Lakiasiaintoimisto Forlex Partners Oy
 • Lakiasiaintoimisto Laki-Silta
 • Lakiasiaintoimisto Lakivainio
 • Lakipalvelu Kevytjuridiikka Oy
 • Lakipalvelut S.Jokinen Oy
 • Lapin Osuuspankki
 • Lexly Oy
 • Lounais-Suomen Osuuspankki
 • Länsi-Suomen Osuuspankki
 • Lääkäriliitto
 • Marjo Nyström Consulting Oy/Lakipolku
 • Marjo Nyström Consulting Oy/Lakipolku
 • Marttaliitto
 • Mikkelin Setlementti ry
 • Muistiliitto
 • Nagu Andelsbank
 • Omaishoitajaliitto ry
 • OP Ryhmä
 • OP Etelä-Häme
 • OP Kymenlaakso
 • OP Lounaismaa
 • OP Oulu
 • Perhejuristit Kokko & Kuusiluoma Oy
 • Pilviisi oy
 • Pohjois-Karjalan oikeusaputoimisto
 • POP Pankki
 • Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy
 • Suomen asianajajaliitto
 • Suomen Lääkäriliitto
 • Suomen muistiasiantuntijat ry