Hoppa till innehåll

Finland främjar digitalisering under ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 – Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en central roll i förverkligandet av projektet under ordförandeskapet

22.1.2021 10.48 | Publicerad på svenska 22.1.2021 kl. 16.12
Pressmeddelande

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. I början av året inleddes i anslutning till ordförandeskapet projektet Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länderna med hjälp av digitalisering, vars mål är att göra människornas och företagens vardag och rörlighet smidigare genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i de nordiska länderna. Projektet går ut på att skapa en verksamhetsmodell och god praxis för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet. Projektet pågår i tre år och gäller åren 2021-2023.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en central roll i förverkligandet av projektet. Myndigheten leder förverkligandet av projektet och koordinerar arbetet i projektets arbetsgrupper.

Enligt den gemensamma vision som de nordiska statsministrarna gav år 2019 ska Norden bli världens mest hållbara och integrerade region före 2030.

Verksamhetsmodellen för informationsutbyte utvecklas under Finlands ordförandeskapsprojekt med hjälp av service- och informationshelheter som hänför sig till situationer som gäller människors gränsöverskridande rörlighet. Ett mål med projektet är till exempel att ett digitalt recept som skrivits i Finland ska kunna hämtas ut i ett annat nordiskt land.

Projektet fokuserar på att förbättra människornas rörlighet speciellt efter coronakrisen. De åtgärder som syftar till att bekämpa coronavirusepidemin bregränsar också människornas fria rörlighet mellan de nordiska länderna. Då man ökar det gränsöverskridande informationsutbytet kan man också underlätta människornas vardag och liv såväl i vardagen som i kristider.

Informationsutbytet och den gränsöverskridande vardagen granskas med hjälp av tre helheter:

  1. Studier i ett annat nordiskt land och i Baltikum
  2. Användning av hälso- och sjukvårdstjänster i ett annat nordiskt land eller i Baltikum
  3. Sökning av lagstiftningsinformation i de nordiska och baltiska länderna

Projektet inleds med en kartläggning av nuläget för en gränsöverskridande vardag. Projektets huvudsakliga resultat är en gemensam verksamhetsmodell för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet.

Finansministeriet äger projektet och leder dess förverkligande. Även Social- och hälsovårdsministeriets, Undervisnings- och kulturministeriets och Justitieministeriets förvaltningsområden medverkar i projektet.

Tilläggsuppgifter gällande projektet

Torbjörn Sandell, projektchef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fornamn.efternam[at]dvv.fi
Mikko Pitkänen, ordförande för projektgruppen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, fornamn.efternam[at]dvv.fi

Hankkeet